Toolkit

Lokaal beleid

Gemeenten zijn op grond van de Wmo 2015 primair verantwoordelijk voor het bestrijden/vormgeven van een aanpak tegen eenzaamheid. De stijgende trend van eenzaamheid heeft vele gemeenten al doen besluiten om hier actief beleid op te maken en uit te voeren. Het actieprogramma ondersteunt gemeenten in hun lokale eenzaamheidsopgave. Onder andere met een adviseur, die een gedegen lokaal beleid kan helpen opstellen.

 

Ondertekening vijf pijlersTool: Vijf Pijlers

De vijf pijlers zijn de start van de lokale aanpak tegen eenzaamheid. Met deze pijlers richt je als gemeente een duurzame aanpak in waarin iedereen verantwoordelijkheid neemt.

Lees meer over de Vijf Pijlers

Je neemt als gemeente nog niet deel aan het actieprogramma? Neem vrijblijvend contact op om mogelijkheden te bespreken. 

risicogebieden eenzaamheidTool: Risicogebieden in kaart

Op deze website vind je kaarten en cijfers op gemeente-, wijk- en buurtniveau over verschillende vormen van eenzaamheid. Hierdoor wordt inzichtelijk in welke gebieden eenzaamheid vaker voorkomt. Naast de eenzaamheidscijfers worden er cijfers gepresenteerd van kenmerken die gerelateerd zijn aan eenzaamheid. De indeling van de wijken en buurten is gebaseerd op de indeling van het CBS van 2016.

Deze tool is sinds juni 2021 niet meer beschikbaar

Tool: Benchmark Eén tegen eenzaamheid

Om gemeenten inzicht te geven in de status en voortgang van hun aanpak in vergelijking met andere gemeenten én de ondersteuning door adviseurs vanuit het actieprogramma (nog) beter aan te laten sluiten, voert Significant Public een benchmark uit onder aangesloten gemeenten.

De resultaten van de tweede benchmark Eén tegen eenzaamheid laten zien dat de deelnemende gemeenten actief bezig zijn met de aanpak tegen eenzaamheid, bijvoorbeeld met huisbezoeken en een signaleringspunt. In driekwart van de gemeenten is een coalitie tegen eenzaamheid gestart. 88% nam deel aan de Week tegen Eenzaamheid 2020.

Gemeenten hebben middels een dashboard inzicht in hun eigen resultaten ten opzichte van het totaal gemiddelde, provinciaal gemiddelde en gemiddelde van qua inwonersaantal vergelijkbare gemeenten. De generieke resultaten zijn opgenomen in een rapport.

Overzichtsrapportage Benchmark 2020 (pdf)

Overzichtsrapportage Benchmark 2019 (pdf)

De verwachting is dat de benchmark eind 2021 nogmaals wordt uitgevoerd. Ook als jouw gemeente nog niet heeft deelgenomen aan de eerste en/of tweede uitvoering van de benchmark kun je deelnemen aan de derde ronde. Alle aangesloten gemeenten krijgen een oproep om mee te doen.

Handreiking evaluatieTool: Handreiking Monitoring en evaluatie

Deze handreiking is voor beleidsadviseurs bij gemeenten die met de aanpak Eén tegen eenzaamheid aan de slag gaan. In zes stappen staat beschreven hoe zij vanaf de start hun lokale monitoring met de lokale coalitie kunnen inrichten. De aanpak is concreet, praktisch en er worden bestaande data en instrumenten benut.

Handreiking Monitoring en evaluatie (pdf)

Tool: Wegwijs aanpak eenzaamheid

Bij het aanpakken van eenzaamheid ontkom je er dus niet aan om keuzes te maken en focus aan te brengen. Maar waar kun je je allemaal op richten? En welke activiteiten passen daar dan bij? Movisie ontwikkelde i.s.m. gemeente Amsterdam deze online tool om je daar inzicht in te geven.

Wegwijsaanpakeenzaamheid.nl

Welzijn op receptWelzijn op Recept

Niet alle gezondheidsklachten hebben een fysieke oorzaak. Soms ligt de oorzaak bij eenzaamheid, schulden of werkeloosheid. Dan kan Welzijn op Recept een oplossing bieden. De arts verwijst door naar welzijn. Deze infographic laat zien hoe Welzijn op Recept kan werken, juist in ‘coronatijd’.

Infografic ‘Welzijn op Recept’ (pdf) en website Welzijn op Recept

Hitte-eenzaamheid kaartHitte- en eenzaamheidskaarten

Op deze kaarten kun je in één oogopslag zien in welke wijken eenzame ouderen meer risico lopen bij hitte. Voor elke gemeente is er een kaart gemakt. Ontwikkeld door het Klimaatverbond Nederland / Ruimtelijke Adaptie.

Hitte-eenzaamheidskaarten

Voorbeeld: lokale documenten

Relevante publicaties