Renswoude

Week tegen Eenzaamheid wordt in Renswoude een maand

Gemeente Renswoude maakt voor haar lokale aanpak van eenzaamheid gebruik van het momentum dat de Week tegen Eenzaamheid biedt. Ze houdt het niet bij een actieweek. “De hele maand oktober zetten wij in het teken van Renswoude voor elkaar.”

Wethouder Arnout Wijs heeft op 1 februari jl. zijn handtekening gezet onder het landelijke actieprogramma Eén tegen eenzaamheid. Om het lokale plan uit te werken is een kopgroep opgericht: ‘Renswoude voor elkaar’.

Kopgroep

De kopgroep bestaat uit acht mensen. Een medewerker van welzijnsorganisatie SWO, iemand die zowel de bibliotheek als het Taalhuis Renswoude vertegenwoordigd, een vertegenwoordiger vanuit de kerk, een oud-huisarts, iemand vanuit buurtgezinnen, een wijkverpleegkundige en twee personen van het sociaal domein van de gemeente.  Namens de gemeente trekt Amy Mulder de kopgroep. “Het doel van de kopgroep is om met elkaar eenzaamheid tegen te gaan door samen verbinding te zoeken. Daarom gaan we de maand oktober in het teken zetten van Renswoude voor elkaar.”

Maand

Dat doet de kopgroep door verschillende activiteiten te organiseren en initiatieven op te zetten, voor jong en oud. Mulder: “We dachten een week is best heftig om alles in te doen, dus daarom een maand.” De maand zal bestaan uit bestaande én nieuwe initiatieven. “Initiatieven als ‘Samen soepen’ en de maandelijkse maaltijd bij SWO ‘Samen gezellig’ bestaan al. Ze hebben in coronatijd deels stilgelegen en we gaan ze weer oppakken. Maar we willen ook nieuwe partijen betrekken.”

We dachten een week is best heftig om alles in te doen, dus daarom een maand.

Nieuwe partijen

De scholen kunnen een uitnodiging verwachten. En de bibliotheek kan meer een ontmoetingsplaats worden. “Door er bijvoorbeeld een filmavond voor jongeren te organiseren. Of een activiteit voor ouderen die moeite hebben met digitale middelen om hen te leren omgaan met een laptop. Sinds twee weken hebben we een buurtsportcoach, die wil ik zeker vragen om mee te doen.”

Uitdaging

De grootste uitdaging ziet Amy in het betrekken van mensen die normaal niet naar activiteiten komen. “Via het gemeenteblad, onze website en de juiste mensen en organisaties bereken we veel mensen. Ik hoop ook dat de welzijnswerker en Wmo-consulent die bij mensen thuis komt, de informatie willen delen en mensen de drempel over kunnen helpen om te komen. Dit is echt iets waar we continu over nadenken.” Ook het bereiken van jongeren is thema. “Voor ouderen hebben we meer activiteiten en zij zijn dus meer in beeld. Jongeren bereik je niet met het gemeenteblad. Daar zijn we mee bezig.”

Ik ga het kom erbij pakket bestellen, heel leuk!

Masterclass

Begin juni nam Amy deel aan de Masterclass over de Week tegen Eenzaamheid van het ministerie – goed bezocht met 156 deelnemers. “Ik vond het fijn om te horen hoe andere gemeenten het aanpakken. We willen bijvoorbeeld dat activiteiten duurzaam blijven.” In de masterclass werd ook gesproken over het betrekken van lokale ondernemers. “Er is een buurtcafé en supermarkt in Renswoude. Ik vind het zeker interessant om die te vragen of zij een rol voor zichzelf zien. Dat neem ik mee uit deze masterclass. En ik ga het kom erbij pakket bestellen, heel leuk!”