Hoogeveen

Zo betrekt gemeente Hoogeveen organisaties én inwoners bij aanpak eenzaamheid

Gemeente Hoogeveen schreef een plan van aanpak voor de uitvoering van thema’s uit het Gezond en Actief Leven Akkoord. Eenzaamheid is één van de thema’s die hierin centraal staat. Gemeente Hoogeveen ging hiervoor aan de slag, samen met organisaties in het sociaal domein en in de zorg, om een breed en samenhangend beleid te voeren op gezondheid en preventie.

Eenzaamheid uit zich op verschillende manieren en niet iedereen kan daardoor de juiste hulp goed vinden. In gemeente Hoogeveen vinden ze het daarom belangrijk om samen met organisaties en inwoners kwetsbaren een steuntje in de rug te bieden. “Het is moeilijk om die doelgroep te definiëren. Wanneer ben je eenzaam of kwetsbaar? Voor ons zijn dat de mensen die niet zo goed mee kunnen doen”, vertelt Evelien Klunder, strategisch beleidsadviseur sociaal domein bij gemeente Hoogeveen. “Uiteindelijk willen we dat zoveel mogelijk mensen zelfstandig kunnen meedoen in de samenleving.”

Thema’s aan elkaar verbinden

Sinds begin 2023 kunnen gemeenten geld aanvragen voor de uitvoering van thema’s uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Gemeenten krijgen hiervoor geld via de brede Specifieke Uitkering (SPUK). Gemeente Hoogeveen verbindt verschillende thema’s zoals sport, cultuur en eenzaamheid aan elkaar. Door deze integrale aanpak hoopt gemeente Hoogeveen de aanpak van eenzaamheid te verankeren in het beleid rond kwetsbare groepen.

Dingen waar je blij van wordt

Dat doet de gemeente door vooral in te zetten op mooie ontmoetingen. En niet alleen als dagbesteding. “Dagbestedingen zijn ook mooie initiatieven natuurlijk, maar die lossen het probleem niet echt op”, zegt Debby Jongsma van Stichting Welzijnswerk. “Met iets speciaal organiseren voor eenzaamheid bereik je namelijk niet iedereen. We zien dat een positieve insteek werkt, ook op de lange termijn. Daarbij maken we geen uithangbord voor eenzaamheid, maar ligt de focus op talent en dingen waar je blij van wordt.” Zo was er een oudere man die zelf met het voorstel kwam om een band te beginnen en stiekem een beetje eenzaam was. Stichting Welzijnswerk hielp hem hierbij. Hij hoopt binnenkort wekelijks te kunnen optreden in het buurthuis. De band is niet alleen een bezigheid waar hij veel energie uithaalt, maar ook een activiteit die hem verbindt met de wijk.

Samen met inwoners

Omdat de gemeente zich met zoveel verschillende thema’s bezighoudt, werken ze ook veel samen met andere organisaties. Met bijvoorbeeld de GGD, scholen, bibliotheken, sportverenigingen en cultuurinstellingen. Maar op de eerste plaats werkt de gemeente vooral samen met de inwoners zelf. “Wij denken dat mensen elkaar ook heel goed kunnen helpen”, zegt Evelien. “Zij weten het beste wat er in de wijk speelt en kunnen dus goed inspelen op de behoeften van anderen. Iemand die bij de huisarts komt met klachten die gerelateerd zijn aan eenzaamheid kan soms veel beter geholpen worden door een buur dan door een professionele zorgverlener.”

Voortouw in de uitvoering

De gemeente bepaalt samen met de andere organisaties hoe de aanpak eruitziet. Binnen het GALA is er een stuurgroep die per thema afspraken maakt. “Die gezamenlijkheid zorgt ervoor dat iedereen weet waarom we doen wat we doen. En het zorgt er ook voor dat iedereen aangehaakt blijft”, zegt Evelien. Elke organisatie neemt vanuit haar eigen perspectief daarbij het voortouw in de uitvoering. “Zo letten wij er bijvoorbeeld op hoe haalbaar bepaalde plannen zijn, want je moet altijd rekening houden met hoe je inwoners bij initiatieven betrekt”, zegt Debby.

Buurtgenoten voor elkaar

Evelien is enthousiast over deze aanpak. Op veel plekken in Hoogeveen doen mensen al veel voor elkaar. In Hollandscheveld bijvoorbeeld kwam de melkboer twee keer per week langs bij een blinde man. Toen de melkboer met pensioen ging, betekende dat dat de blinde man naar een verzorgingshuis zou moeten. Drie buurvrouwen besloten toen om de beurt de boodschappen bij hem langs te brengen en hem zo in de buurt te houden. Evelien: “Vertrouwen op wat buurtgenoten kunnen doen, van waarde zijn voor elkaar, is de sleutel voor veel opgaven.”