Coalitie in Zaltbommel, Gelderland

Gemeente Zaltbommel

Diverse maatschappelijke organisaties in de gemeente Zaltbommel, verenigd in de Coalitie Eén tegen Eenzaamheid, roepen iedereen op mee te doen in de strijd tegen eenzaamheid.

Wethouder Adrie Bragt namens deze organisaties: “De coronacrisis heeft impact op iedereen. In het bijzonder op mensen die al kwetsbaar waren en mensen met eenzaamheidsgevoelens. Gelukkig zijn er in de afgelopen maanden veel mooie initiatieven geweest om eenzame en kwetsbare mensen een hart onder de riem te steken, zoals belcirkels, boodschappendiensten en nlvoorelkaar.nl”

Voor iemand die zich eenzaam voelt, kan een klein gebaar een groot verschil maken. Wij roepen iedereen op om ook nu de maatregelen steeds meer versoepelen, naar elkaar te blijven omzien.
– Wethouder Adrie Bragt

Doelstellingen

  • Dat inwoners minder eenzaamheid ervaren (op basis van de cijfers van de GGD monitor van 2020 afgezet tegen de GGD monitor van 2016);
  • Dat er een lokale coalitie tegen eenzaamheid is, die een zichtbare lokale positie heeft;
  • Het enthousiasmeren van overige inwoners en professionals om bij de coalitie aan te sluiten;
  • Het vergroten van kennis over signaleren en bespreken van eenzaamheid onder coalitiepartners;
  • Het betrekken van de inbreng van ervaringsdeskundigen bij de aanpak tegen eenzaamheid.

Vijf pijlers

  • Bestuurlijk commitment

Op 16 juli 2019 heeft het college van B&W in Zaltbommel besloten om aan te sluiten bij het landelijke actieprogramma Eén Tegen Eenzaamheid en een eigen lokale coalitie tegen eenzaamheid te vormen. De wethouder zorg in de gemeente Zaltbommel heeft de 5 pijlers ondertekend om daarmee het commitment vanuit het bestuur extra kracht bij te zetten.

  • Creëer een sterk netwerk

De volgende organisaties zijn de coalitie tegen eenzaamheid Zaltbommel begonnen in 2019: GGD, Stichting Welzijn Bommelerwaard,  Levens Consulent, Prezzent, Het Buurtteam en de gemeente Zaltbommel.

In januari 2020 kreeg de coalitie vanuit het Ministerie van VWS versterking in de vorm van een adviseur van Movisie. Samen met de adviseur van Movisie is verder nagedacht over manieren om de coalitie verder uit te bouwen. In april 2020 zijn er twee online bijeenkomsten georganiseerd met als doel om op de hoogte te geraken van alle activiteiten die zijn opgezet gedurende de coronamaatregelen, maar ook om het netwerk verder uit te breiden.

Momenteel zijn er nog meer organisaties die de acties van de coalitie ondersteunen zoals Werkzaak Rivierenland, Stichting Kompas en de Bibliotheek Rivierenland.

In oktober 2020 tijdens de week tegen de eenzaamheid organiseerde de coalitie weer een bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten hopen we weer nieuwe organisaties te verbinden aan de coalitie.

  • Betrek mensen, eenzamen zelf

Als coalitie willen wij ook mensen zelf betrekken bij de aanpak.

  • Werk aan een duurzame aanpak

Binnen de coalitie en samen met onze netwerkpartners streven we ernaar om naast kortdurende acties (zoals de kerstkaartactie) ook duurzaam structureel aanbod te creëren (zoals vaste ontmoetingsplekken).

  • Monitoring en evaluatie

Twee keer per jaar organiseren we een bijeenkomst met alle netwerkpartners om de aanpak te evalueren en door te ontwikkelen.

Deelnemende organisaties

Originele coalitie:

Daarbij zijn de volgende organisaties nu ook aangesloten:

De volgende organisaties ondersteunen de acties van de coalitie in Zaltbommel:

Contact

Sten van Loenen, beleidsmedewerker bij gemeente Zaltbommel, bereikbaar per telefoon op (0418) 63 88 37 of 06 1523 0964 of per mail op svanloenen@zaltbommel.nl