Coalitie in Hillegom, Zuid-Holland

Lokale aanpak eenzaamheid Hillegom (i.s.m. Lisse)

De gemeenten Hillegom en Lisse trekken samen op in het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid. Dit doen zij via het programma Lokale aanpak eenzaamheid Hillegom en Lisse en door aan te sluiten bij de landelijke aanpak Eén tegen eenzaamheid.

De gemeenten willen eenzaamheid sneller en beter signaleren, aansluiten op bestaande initiatieven en deze versterken en eenzaamheid gezamenlijk met organisaties en inwoners aanpakken.

2019: Jaar vol Ontmoeting

2019 was het Jaar vol Ontmoeting met activiteiten als dialoogtafels, speeddaten voor vriendschap, het uitbrengen van het magazine Elkaar Zien (pdf) en als afsluiting het Festival der Ontmoeting.

Welzijnsbezoeken

Behalve het Jaar vol Ontmoeting zijn ook andere activiteiten van het welzijnswerk gericht op het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid, zoals de welzijnsbezoeken. Deze worden ieder jaar afgelegd bij 75-jarige inwoners van Hillegom en Lisse.

Getrainde vrijwilligers gaan in gesprek met de 75-jarigen en vragen naar allerlei zaken die van invloed (kunnen) zijn op hun welbevinden. Dit is een proactieve en preventieve werkwijze om eenzaamheid te kunnen signaleren en bespreken. De mensen die daar behoefte aan hebben, worden in contact gebracht met een welzijnscoach of adviseur voor een ondersteuningstraject.

Doelstellingen lokale aanpak

Verminderen van eenzaamheid door:

 • bewustwording van de impact van eenzaamheid bij inwoners en organisaties
 • het bespreekbaar maken (taboe doorbreken)
 • stimuleren van inzet en betrokkenheid van alle partijen
 • betere samenwerking tussen organisaties en weten wat je kunt doen als je er mee te maken hebt
 • al lerende doen wat werkt
 • meer omkijken naar elkaar

Deelnemende organisaties

Er is een kerngroep eenzaamheid gevormd, bestaande uit:

 • Gemeente Lisse, Hillegom, HLTsamen
 • Stichting WelzijnsKompas Hillegom en Lisse
 • Bibliotheken
 • Bewust Bollenstreek
 • WelzijnsKwartier (jongerenwerk)
 • Stichting Kreda
 • Stichting Vluchtelingenwerk
 • Raamwerk
 • Ouderenbonden/Paraplu
 • Sportfondsen/De Vosse
 • Sportsupport/Buurtsportcoaches Hillegom
 • MEE/VTV

Contact

Kijk ook op welzijnskompas.nl/sociale-contacten