Coalitie in Lisse, Zuid-Holland

Gemeente Lisse

De gemeenten Hillegom en Lisse trekken samen op in het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid. Dit doen zij via het programma Lokale aanpak eenzaamheid Hillegom en Lisse en door aan te sluiten bij de landelijke aanpak Eén tegen eenzaamheid.

De gemeenten willen eenzaamheid sneller en beter signaleren, aansluiten op bestaande initiatieven en deze versterken en eenzaamheid gezamenlijk met organisaties en inwoners aanpakken.

Activiteiten

2019 was het Jaar vol Ontmoeting met activiteiten als dialoogtafels, het uitbrengen van het magazine Elkaar Zien (pdf) en als afsluiting het Festival der Ontmoeting. In 2020 is de campagne Herken eenzaamheid gestart, hebben tijdens netwerkbijeenkomsten veel organisaties de ‘Ik doe mee-verklaring’ getekend en zijn er trainingen over eenzaamheid aangeboden. Partnerorganisaties organiseren activiteiten om ontmoeting te stimuleren en eenzaamheid tegen te gaan, waaronder de welzijnsbezoeken onder 75-jarigen. In 2021 is extra aandacht voor activiteiten tijdens de Week van de Ontmoeting.

 

Doelstellingen lokale aanpak

Verminderen van eenzaamheid door:

 • bewustwording van de impact van eenzaamheid bij inwoners en organisaties
 • het bespreekbaar maken (taboe doorbreken)
 • stimuleren van inzet en betrokkenheid van alle partijen
 • betere samenwerking tussen organisaties en weten wat je kunt doen als je er mee te maken hebt
 • al lerende doen wat werkt
 • meer omkijken naar elkaar

Deelnemende organisaties

Er is een kerngroep eenzaamheid gevormd, bestaande uit:

 • Gemeente Lisse, Hillegom, HLTsamen
 • Stichting WelzijnsKompas Hillegom en Lisse
 • WelzijnsKwartier (jongerenwerk)
 • Stichting Vluchtelingenwerk
 • Sportsupport/Buurtsportcoaches Hillegom
 • The Pando Network, Healthy Hillegom
 • Stek- wonen
 • Marente, Berkhout
 • Hillegomse Muziekschool

Meer dan 50 organisaties en inwoners hebben zich aangesloten bij de aanpak, zie herken-eenzaamheid.nl/meedoen

Contact

Kijk ook herken-eenzaamheid.nl

Deze informatie vind je ook op de pagina Gemeente Hillegom.