Coalitie in Katwijk, Zuid-Holland

Gemeente Katwijk

Het thema eenzaamheid wordt in de gemeente Katwijk uitgevoerd door Stichting Welzijnskwartier.

Doelstellingen

 • Netwerk versterken
 • Lokale agenda eenzaamheid:
  • het organiseren van of aansluiten bij netwerkbijeenkomsten;
  • de aanbevelingen uit rapporten delen en het uitvoeren van de aanbevelingen stimuleren;
  • een zo dekkend mogelijk aanbod m.b.t. eenzaamheidsbestrijding bieden;
  • Eenzaamheid onder de aandacht brengen;
  • mogelijkheden tot aanpak van eenzaamheid onder de aandacht brengen;
  • sturen op inclusiviteit van alle doelgroepen; en
  • warm contact met mensen onderhouden die aangegeven hebben eenzaam te zijn en hen stapsgewijs begeleiden.

Deelnemende organisaties
Albert Hein, Buurtkamer Twiedrie, Buurtpreventie Frederiksoord, Buurtzorg Katwijk, Curadomi Thuiszorg, DSV Verzorgd Leven, Gemeente Katwijk, Gemiva SVG groep, Marente, Rabobank, Sportbedrijf Katwijk, Stichting Mentorschap Haag en Rijn, Stichting seniorenbelangen kat-rijn, Stichting Welzijnskwartier: trekker Team Sociale Ondersteuning, Trefpunt De Goede Herder (initiatief van 3 kerkelijke gemeenschappen: de Gereformeerde Kerk Valkenburg De Goede Herder, de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt), Topaz, Zorggroep Katwijk

Contact
Stichting Welzijnskwartier
Marike van Vels
Projectleider Eenzaamheid & Dementie
marikevanvels@welzijnskwartier.nl

Meer informatie

Welzijnskwartier.nl