Coalitie in Katwijk, Zuid-Holland

Gemeente Katwijk

De doelstellingen om eenzaamheid tegen te gaan van de gemeente Katwijk zijn vastgelegd in de uitvoeringsagenda Eenzaamheid van de Maatschappelijke Agenda (MAG). In de MAG zijn de ambities van de gemeente op gebied van zorg, werk, opgroeien & ontwikkelen vertaald naar maatschappelijke opdrachten. In alle opdrachten is aandacht voor en het tegengaan van eenzaamheid een randvoorwaarde. Zodoende wordt er structureel en duurzaam aan bewustwording én het tegengaan van eenzaamheid gewerkt.

Het doel: een Katwijk dat naar elkaar omkijkt, een veilige plek waar inwoners elkaar ondersteunen in moeilijke tijden en elkaar helpen in de lastige persoonlijke periodes van het leven.

De komende twee jaar (2021-2023) wordt er naast de reguliere aanpak meer aandacht besteed aan bewustwording, duidelijke informatievoorziening, laagdrempelig signaleren en het aanpakken eenzaamheid bij jongeren. Er wordt dan ook ingezet op de volgende 5 speerpunten.

  1. Bewustwording bevorderen: gerichte informatie beschikbaar stellen en toegankelijk maken voor inwoners en maatschappelijke partners op de website van de toekomst van Katwijk. Denk hierbij aan factsheets, korte filmpjes en animaties waarin het herkennen van eenzaamheid laagdrempelig wordt aangeboden.
  2. Jongeren en jongvolwassenen: mentale weerbaarheid bevorderen en eenzaamheid tegengaan. Samenwerking met Stichting Join Us, Welzijnskwartier en de gemeente Noordwijk is aangegaan. De 1ste twee Join Us jongerengroepen starten op 12 mei 2021.
  3. Ouderen: signalerend huisbezoek 75+ verder opschalen
  4. Signaleren: verder ontwikkelen van laagdrempelig signaleren van eenzaamheid
  5. Stimuleren en faciliteren van maatjes- en buddyprojecten

Deelnemende organisaties

Albert Hein, Buurtkamer Twiedrie, Buurtpreventie Frederiksoord, Buurtzorg Katwijk, Curadomi Thuiszorg, DSV Verzorgd Leven, Gemeente Katwijk, Gemiva SVG groep, Marente, Rabobank, Sportbedrijf Katwijk, Stichting Mentorschap Haag en Rijn, Stichting seniorenbelangen Kat-Rijn, Algemene Ouderenbond Katwijk, Stichting Welzijnskwartier, Wijkteam 0-100, Trefpunt De Goede Herder (initiatief van 3 kerkelijke gemeenschappen: de Gereformeerde Kerk Valkenburg De Goede Herder, de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt), Topaz, Zorggroep Katwijk, Maatjes op Maat, Bibliotheek Katwijk, Museum genootschap oud Rijnsburg, politie Katwijk

Netwerk Eenzaamheid bij Jongeren: platform Kattuk.nl, Stichting Welzijnskwartier, scholenkoepel, jeugdagenten, wijkteam 0-100, strategisch netwerk Katwijk

Meer informatie

Contact

Contactpersoon: Jacqueline Smak Gregoor, telefoonnummer: 06 83130971, e-mail:  j.smakgregoor@katwijk.nl