Katwijk

Katwijkers helpen elkaar met hulpacties

Katwijkers zijn aanpakkers en staan voor elkaar klaar. In deze tijden van corona zijn er hulpacties opgezet door inwoners, ondernemers, welzijnsorganisaties en het burgerinitiatief Maatjesopmaat. Allemaal om eenzaamheid tegen te gaan.

Aan het begin van de coronacrisis hebben Katwijkers meteen een boodschappenservice en telefoondienst opgezet voor kwetsbare inwoners. Welzijnskwartier heeft de coördinerende taken overgenomen. Dit is een ondernemende sociaalwerk-organisatie in Katwijk, die stimuleert dat iedereen actief mee kan doen in de samenleving. “Inmiddels staan meer dan 200 vrijwilligers klaar om een luisterend oor te bieden en boodschappen te doen”, vertelt Jacqueline Smak Gregoor. Zij is beleidsregisseur Wmo maatwerkvoorzieningen en ouderenzorg bij de gemeente Katwijk, en meldde de eerste persoon voor de service aan.

Beeld Katwijk

Ondernemers zetten een bloemenactie op poten.

Bloemen en bingo

Er gebeurt meer in Katwijk. Jeugdwerkers gaan in gesprek met jongeren, zodat ze de regels begrijpen en naleven. En ondernemers zetten een bloemenactie op poten. Zo’n 160 ouderen die door buurtgenoten zijn aangemeld, ontvangen een bloemetje. “Verder organiseert burgerinitiatief Maatjesopmaat een thuisbingo voor ouderen die meerdere weken duurt. Ruim 6.500 bingokaarten zijn huis-aan-huis verspreid, lokale ondernemers sponsoren de prijzen, en de lokale krant en tv besteden er aandacht aan.”

Aanpak tegen eenzaamheid

In 2019 is de gemeente Katwijk begonnen met een wijkgerichte aanpak tegen eenzaamheid. Onder andere zorg- en welzijnsorganisaties, woningbouwcoöperaties, ondernemers, kerken en politie zoeken naar manieren om samen te werken. Er is een denktank Eenzaamheid gevormd en een werkgroep Signaleren. Welzijnskwartier voert de regie, de gemeente faciliteert en ondersteunt. Bijvoorbeeld via de sociaal makelaar in de wijk Hoornes. Hij is de aanjager, de schakel tussen de wijk en de gemeente, en kan partijen en projecten in de wijk met elkaar verbinden.

“De mooie initiatieven die nu ontstaan, kunnen we dan namelijk omzetten naar duurzame activiteiten voor de toekomst”

Eenzaamheid in de genen

De gemeente Katwijk werkt aan de hand van de maatschappelijke agenda. Deze is samengesteld voor en door de inwoners. De organisaties uit het welzijnsprogramma die subsidie krijgen, staan op deze agenda. “Bij alle opdrachten die we uitzetten, is aandacht voor eenzaamheid een randvoorwaarde. Het moet in de genen gaan zitten van alle organisaties en inwoners van Katwijk. Mensen moeten eenzaamheid gaan begrijpen, zodat ze er iets tegen kunnen gaan doen. De mooie initiatieven die nu ontstaan, kunnen we dan namelijk omzetten naar duurzame activiteiten voor de toekomst.”

Meer informatie