Coalitie in Den Haag, Zuid-Holland

Gemeente ‘s-Gravenhage

In de afgelopen jaren is het aantal Hagenaars dat zich matig tot ernstig eenzaam voelt toegenomen. Ruim 200.000 volwassen Hagenaars voelt zich vandaag de dag eenzaam. Met het actieplan Met z’n allen niet alleen (pdf) zet de gemeente Den Haag zich in om eenzaamheid te verminderen.

Eenzaamheid is een omvangrijk en complex probleem en kan niet alleen door de gemeente worden opgelost. Eenzaamheid kan alleen gekeerd worden als overheid, verenigingen, ondernemers, professionals en de bewoners de handen ineen slaan. Daar hebben we alle Hagenaars voor nodig.

Doelstellingen

In het Actieplan Met z’n allen niet alleen zijn de volgende drie hoofddoelen beschreven.

1. Meer inzicht in eenzaamheid in den Haag

Met inzicht in aard, omvang en oorzaken van eenzaamheid ontwikkelen we een effectieve aanpak op wijkniveau, waarmee we de stijgende trend ombuigen.

2. Meer mensen zijn zich bewust van eenzaamheid in Den Haag

Met een stedelijke en wijkgerichte bewustwordingscampagnes stimuleren we Hagenaars in actie te komen voor eenzame inwoners. Professionals, vrijwilligers en uiteindelijk alle Hagenaars signaleren eenzaamheid en maken dit bespreekbaar. Eenzame burgers durven zelf om hulp te vragen.

3. Een effectievere en duurzame ondersteuning voor eenzame Haagse inwoners

Samen met de stad zetten we gerichte instrumenten in waarmee we eenzaamheid effectief terugdringen.

Meer informatie

Eerste Hulp bij Eenzaamheid: ehbe.nl

Contact

Team eenzaamheid te bereiken op ehbe@denhaag.nl .