Initiatief in Den Haag, Zuid-Holland

Samen in de wedstrijd tegen eenzaamheid

Al meer dan 50 jaar is Cor van Welbergen fervent ADO Den Haag-fan. En dat hoopt hij de rest van zijn leven te blijven. ‘Niet in mijn uppie achter de televisie’, verduidelijkt hij, ‘maar gewoon in het stadion.’ Met zijn stichting De Grijze Reigâhs – denk het Haagse accent erbij – zorgt hij dat supporters ook op latere leeftijd hun groengele hart kunnen ophalen bij ADO Den Haag-wedstrijden. ‘Weg vanachter die geraniums. Samen weer het stadion in.’

De activiteiten liggen vanwege de coronapandemie al een tijdje noodgedwongen stil. Als het weer mogelijk én veilig is, willen de ‘grijze reigâhs’ weer naar het stadion gaan om hun club te steunen – en hun gezamenlijk uitje te hebben. Het bestuur van de Grijze Reigâh’s en ADO Den Haag overleggen over de mogelijkheden voor het seizoen 2020-2021.

ADO Den Haag in de Maatschappij

Probleemjongeren, kinderen die uitvallen op school: voetbalclub ADO Den Haag heeft al jaren terug de stichting ADO Den Haag in de Maatschappij opgericht die veel doet voor kwetsbare doelgroepen. Zo is er een familietribune, walking voetbal, mogen kinderen het veld op met de spelers en nog veel meer. Maar hoe zit dat eigenlijk met senioren? Dat kan beter, als je het Cor van Welbergen vraagt. ‘Het stadion is voor hen moeilijk te bereiken. Ook zijn er weinig voorzieningen voor ouderen en is het vervoer vaak lastig te regelen.’ Met de stichting De Grijze Reigâhs die hij op 1 februari 2019 oprichtte, wil Cor drempels bij (eenzame) senioren wegnemen om weer eens de deur uit te gaan en het stadion te bezoeken. ‘Op latere leeftijd is dat echt heel lastig om zelf te doen.’

Huis uit, stadion in

In zijn dagelijkse leven is de 62-jarige Cor intranetredacteur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op zijn vrije woensdag runt hij de stichting en organiseert hij alle groepsuitjes naar het stadion. Gelukkig niet in zijn eentje. Cor: ‘De stichting heeft inmiddels een voltallig bestuur. Dat helpt. En ook andere organisaties ondersteunen ons. Zo wonnen we eind 2018 de Dromen-Denken-Doen-Award van de Haagsche Business Club. Daarbij hoorde een geldbedrag van 10.000 euro om onze plannen te realiseren. De stichting Boodschappen Begeleidings Dienst (BBD) helpt ons met busjes, begeleiding en vervoer voor de deelnemers uit de gemeente Den Haag. En ook de gemeente Den Haag was enthousiast. Zij gaven ons een subsidie om nóg sterker te staan in de wedstrijd tegen eenzaamheid.’ De stichting kreeg ook subsidie van FONDS 1818 en het Rabo Stimuleringsfonds. Daarnaast werden ook van particulieren bijdragen ontvangen.

Als autorijden of openbaar vervoer lastig is

Cor is blij dat hij zelf nog naar alle thuiswedstrijden van zijn geliefde club kan. ‘Ondanks de tegenvallende prestaties van dit seizoen’, bromt hij. ‘Maar ik heb me weleens afgevraagd hoe ik dat straks doe als ik 70 of 80 jaar ben – als autorijden en openbaar vervoer lastig wordt.’ Met dat idee in zijn achterhoofd richtte Cor de stichting op. ‘Ik wilde een totaalconcept voor (eenzame) senioren die nog zelfstandig thuis wonen. We halen hen thuis op, zorgen voor koffie en thee, als het koud is een deken en na afloop nog een hapje en drankje. Daarna brengen we de mensen weer thuis.’ Dat lukt inmiddels. ‘En deelnemers zijn vaak zo enthousiast over de sfeer en de ontvangst dat ze later ook mee komen naar andere wedstrijden.’

 Met zijn allen naar ADO

Het zijn niet alleen mannen die zich aansluiten bij de Grijze Reigâhs. Cor: ‘De BBD in Den Haag heeft een bestand van zo’n 5000-6000 leden, waarvan het merendeel ook in onze doelgroep vallen. Interessant is, dat er nu ook regelmatig oudere dames van in de 90 in het stadion zitten. Vrouwen die vroeger niets met sport hadden en zelfs hun man naar boven stuurden om daar voetbal te kijken. En die nu fanatiek ADO Den Haag-supporters zijn. Binnenkort willen we graag eens met hen naar een wedstrijd van het damesvoetbal gaan kijken.’ Inmiddels is er al echt een harde kern ontstaan van Grijze Reigâhs.

De Grijze Reigâhs in de toekomst

Of Cor nog toekomstplannen voor de stichting heeft? ‘Een heleboel’, zegt hij. ‘De vergrijzing neemt toe en daarmee ook de eenzaamheid. Niet alleen in Den Haag. Om die reden willen we kijken of we ook Grijze Reigâhs uit de randgemeenten van Den Haag mee kunnen krijgen. Daar wonen veel Oud-Hagenezen die ook nog graag eens een voetbalwedstrijd van hun geliefde ADO Den Haag willen bijwonen.’ De Grijze Reigâhs hebben voor dit seizoen eigen seizoenkaarten op naam van de stichting. Voor Cor is dat pas het begin. Als hij in de toekomst kijkt, ziet hij een volledig eigen vak in het stadion, gevuld met grijze koppies. ‘Misschien ook eigen busjes’, zegt hij. ‘En verwarmde stoelen. Alles wat nodig is om het de oudere voetbalfans gemakkelijker te maken.’

Blije gezichten scoren

Ook voor mensen die het nu écht niet lukt om fysiek mee te komen naar een wedstrijd, probeert Cor iets te organiseren. ‘We onderzoeken nu bijvoorbeeld of gemeenten en sponsoren iets kunnen doen voor senioren met een beperkt budget. Voor mensen die in een verpleeghuis wonen en slecht ter been zijn, willen we graag een feestje organiseren rondom de thuiswedstrijden. We zorgen dan voor een groot scherm en aankleding in ADO Den Haag-stijl. Zo kunnen mensen toch nog proeven van de echte voetbalsfeer. Dat brengt mensen bij elkaar en maakt de weekenden in zo’n verpleeghuis meteen een stuk minder saai. Ik kijk nu al uit naar alle blije gezichten die we scoren.’

Meer informatie

Kijk op degrijzereigahs.nl.

Foto: De Grijze Reigâhs