Coalitie in Renswoude, Utrecht

Gemeente Renswoude

Doelstellingen

Eenzaamheid nadrukkelijk in beeld brengen en aanpakken.

Lokale aanpak uitwerken met concrete activiteiten en initiatieven om verbinding onder inwoners van Renswoude te stimuleren.

Een netwerkorganisatie rondom eenzaamheid vormen.

 1. Bestuurlijk commitment
  Er is betrokkenheid door de gemeente Renswoude uitgesproken en getoond door de ondertekening van de 5 pijlers. Voornemen om Eenzaamheid op te nemen in het nieuwe meerjarenbeleid sociaal domein vanaf 2022.
 2. Creëer een sterk netwerk
  Als kleine gemeente met 5500 inwoners wordt goed aangesloten bij de bestaande context en netwerken, zoals verbinding met In voor Mantelzorg. Er zijn korte lijntjes met organisaties binnen Renswoude, zij worden betrokken in de lokale aanpak en zij spelen een belangrijke rol in de initiatieven tegen eenzaamheid.
 3. Betrek mensen, eenzamen zelf
  Er vindt jaarlijks huisbezoek plaats gericht op 65 jr en ouder, mensen met Niet aangeboren hersenletsel en de inwoners in overgang tussen wmo-wlz.
 4. Werk aan een duurzame aanpak
  In samenspraak met lokale partners (formeel en informeel) versterken van signalering, bespreekbaar maken en opvolging. Niet door een eenmalige week in het jaar, maar door doorlopend eenzaamheid op de agenda te zetten.
 5. Monitoring en evaluatie
  In later stadium wordt dit opgepakt/ontwikkeld met het lokale netwerk.

Deelnemende organisaties

Vertegenwoordigers van de volgende organisaties:

 • Sociaal Domein van de Gemeente Renswoude
 • Welzijnsorganisatie SWO
 • Buurtgezinnen
 • Bibliotheek
 • Taalhuis Renswoude
 • Christelijk gereformeerde kerk
 • Zorgorganisatie Vitras
 • Aangevuld door: oud-huisarts

Contact

Website: https://www.renswoude.nl/

Contactpersoon: D. Grudzinska, A. Mulder (voor het jaar 2021)

Telefoonnummer: 0318 578 150

E-mail: d.grudzinska@renswoude.nl, a.mulder@renswoude.nl