TIPS

Deze tips hebben Anja, Carla, Jolanda en Marlous voor je

We volgen vier mensen betrokken bij het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid op weg naar en tijdens de Week tegen Eenzaamheid. Op hun eigen manier helpen ze mensen om zich minder eenzaam te voelen. Vanuit hun eigen expertise. Zij hebben deze tips voor de aanpak van eenzaamheid.

Marketing manager Marlous Reijs

Marlous Reijs organiseert als marketing manager Food van Maggi activiteiten in de Week tegen Eenzaamheid. Dat doet ze met met Resto VanHarte en Go Mingle. Dit zijn haar drie tips om eenzaamheid te verminderen.

Logo Een tegen Eenzaamheid verschijnt in beeld. Beeldtekst: De drie tips van Marlous Reijs. Tip 1. Versterk elkaar. Marlous Reijs: Mijn tip is: zoek elkaar op en versterk elkaar. Er zijn heel veel mooie initiatieven in Nederland tegen eenzaamheid. En als je een mooie stichting hebt, die iets doet tegen eenzaamheid, kijk of je verbinding kan zoeken met een merk of een bedrijf. Maar ook andersom, werk je bij een bedrijf of een mooi merk? Ga kijken of je een leuke stichting kan vinden die bij jou past, zodat je samen hele mooie initiatieven kan ondernemen tegen eenzaamheid. Beeldtekst: Tip 2. Blijf jezelf verbeteren. Marlous Reijs: Blijf scherp en blijf je verbeteren. Wij werken al een aantal jaar samen met Resto VanHarte tegen eenzaamheid. En ieder jaar kijken we: wat ging er goed en wat kan er beter? Zo zagen we dat we het eerste jaar veel ouderen konden bereiken tegen eenzaamheid. Maar we wilden meer verjongen, dus toen hebben we Go mingle erbij betrokken. Maar bijvoorbeeld ook tijdens coronatijd, toen de Resto’s gesloten werden, hebben we gekeken naar een nieuw initiatief. Door bijvoorbeeld voor elkaar te koken en bij mensen langs te brengen. Dus blijf scherp, kijk wat er gebeurt en zorg dat je je initiatief daarop aanpast. Tip 3. Ook kleinschalige activiteiten zijn belangrijk. Marlous Reijs: Wij bij Maggi hebben natuurlijk een groot bedrijf als Nestlé achter ons en daarom kunnen we grootschalige projecten opzetten. Maar kijk ook wat je zelf kan doen, het kan ook gewoon thuis. Wat kun jij doen om eenzaamheid tegen te gaan? Kijk eens in je straat, kijk eens naar een verre tante, wat kun jij doen om te verbinden? Dus ga samen koken met een beetje van jezelf en een beetje van Maggi. Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bekijk wat jij kan doen op eentegeneenzaamheid.nl

Wetenschapper Anja Machielse

Anja Machielse doet onderzoek naar eenzaamheid. Ze is hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek en lid van de Wetenschappelijke Adviescommissie Eén tegen eenzaamheid. Dit zijn haar drie tips om eenzaamheid te verminderen.

Logo Een tegen Eenzaamheid verschijnt in beeld. Beeldtekst: De drie tips van Anja Machielse. Tip 1: Voer één-op-één gesprekken. Anja Machielse Bij eenzaamheid denken we vaak aan het ontbreken van sociale contacten en dat we mensen daarmee willen helpen door allerlei ontmoetingen te organiseren. Maar het zou goed zijn om ons te realiseren dat heel veel mensen ook behoefte hebben, juist aan een één op één gesprek met iemand waarin ze wat dieper in kunnen gaan op allerlei zaken in hun leven en kunnen praten over de dingen die hen bezighouden zonder dat ze meteen daar met allerlei mensen over in gesprek hoeven gaan. Beeldtekst: Tip 2. Heb ook aandacht voor jongeren. Anja Machielse: Als we over eenzaamheid praten, denken we vooral aan ouderen die eenzaam zijn. Maar het is ook belangrijk om naar andere leeftijdsgroepen te kijken, en dan met name naar jonge mensen. Eenzaamheid onder de jongere komt ook heel erg veel voor om allerlei redenen, omdat ze de sociale competenties niet hebben, moeilijk aansluiting vinden bij anderen. En het is heel belangrijk om daar meer aandacht voor te hebben, omdat wat jonge mensen leren in het aangaan en onderhouden van contacten, daar hebben ze hun hele leven heel veel profijt bij. Dus je kan hier zeggen: jong geleerd is oud gedaan. Beeldtekst: Tip 3. Stimuleer gemeenschapszin. Anja Machielse: We moeten eenzaamheid niet alleen zien als een individueel vraagstuk maar ook als iets van de gemeenschap. Het gaat iedereen aan. In onze huidige samenleving is het niet meer vanzelfsprekend dat we een ondersteunend netwerk hebben waar we een beroep op kunnen doen. Daarom is het goed om de gemeenschapszin te stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld door het oprichten van Lief & Leedstraten waarin mensen wat meer naar elkaar omkijken. Of door allerlei initiatieven die maken dat mensen die dicht bij elkaar wonen, mensen die wat meer moeite hebben om mee te doen, toch het gevoel geven dat ze erbij horen en gezien en gekend zijn. Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bekijk wat jij kan doen op eentegeneenzaamheid.nl

Wethouder Carla Dieteren

Carla Dieteren is als wethouder in Nederweert begaan met het onderwerp eenzaamheid. Dit zijn haar drie tips om eenzaamheid te verminderen.

Logo Een tegen Eenzaamheid verschijnt in beeld. Beeldtekst: De drie tips van Carla Dieteren. Tip 1: Help inwoners om zélf activiteiten te organiseren. Carla Dieteren: Wat belangrijk is, is dat je niet denkt dat je als professionals de kennis in pacht hebt. Dus het is heel belangrijk om juist initiatieven te laten ontwikkelen door inwoners zelf en hen te helpen om dat initiatief verder te brengen. Beeldtekst: Tip 2. Vermijd de titel eenzaamheid in je acitviteiten. Carla Dieteren: Organiseer laagdrempelige activiteiten die niet de titel eenzaamheid hebben. Want juist dan kom je tot gesprekken die je normaal gesproken niet zou hebben en hoor je wat mensen bezighoudt. Bijvoorbeeld tijdens een dag bloemen strijken: daar ga je over heel andere dingen met elkaar in eerste instantie in gesprek, maar dan komt vanzelf ook het gesprek over andere zaken die mensen bezighouden. Beeldtekst: Tip 3. Sluit aan op wat er al bestaat. Carla Dieteren: Sluit aan bij wat er al is en bouw dat uit. In Nederweert hebben we in elke kern een open inloop die wordt bemenst door vrijwilligers, en die ontdekken allerlei nieuwe dingen die ze zouden kunnen doen. Zoals bijvoorbeeld een training voor waardevolle gespreksvoering en dat gebeurt dan ook hier in Eynderhoof. Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bekijk wat jij kan doen op eentegeneenzaamheid.nl

Initiatiefnemer Jolanda van Gerwe

Jolanda van Gerwe heeft Join us opgericht. Met hart en ziel zet ze zich in voor jongeren die zich eenzaam voelen. Dit zijn haar drie tips om eenzaamheid te verminderen.

Logo Een tegen Eenzaamheid verschijnt in beeld. Beeldtekst: De drie tips van Jolanda van Gerwe: Tip 1. Leer jongeren sociaal sterk worden. Jolanda van Gerwe: Als we eenzaamheid bij jongeren willen aanpakken, denken veel mensen: ‘We moeten de jongeren verbinden, dan zijn ze niet meer eenzaam.’ Maar de jongeren hebben meer nodig dan alleen maar verbinding, dan alleen maar contacten. De jongeren hebben het nodig om te leren hoe zij een passend netwerk kunnen opbouwen en behouden. Daarvoor hebben zij het nodig om sociaal sterker te worden. Bij ‘Join Us’ hebben we een methodiek ontwikkeld om de jongeren te helpen met dat sociaal sterker worden. Hoe zij hun sociale vaardigheden vergroten, maar ook hoe zij positiever denken over zichzelf. Die methodiek passen we toe met nu 41 gemeentes en sociaal werk organisaties zijn lokaal betrokken om de jongeren te vinden en hen goed te begeleiden. Tip 2. Werk samen met ketenpartners. Jolanda van Gerwe: Om jongeren te vinden die zich chronisch eenzaam voelen, kun je niet huis aan huis gaan om te kijken: ‘Goh, woont hier nog iemand die zich eenzaam voelt?’ Zo werkt het natuurlijk niet. Je moet lokaal samenwerken met ketenpartners, met huisartsen, scholen, het wijkteam, om die jongeren te vinden en om te zeggen dat er iets is voor hen om uit die situatie te komen waar ze nu in zitten. Lokale samenwerking is ontzettend belangrijk in de aanpak van eenzaamheid bij jongeren. Tip 3. Organiseer terugkerende activiteiten. Jolanda van Gerwe: Als je jongeren echt wilt helpen om uit die chronische eenzaamheid te komen, moet je zorgen dat er activiteiten zijn die terugkerend zijn. Zodat ze regelmatig, in plezier met anderen, kunnen werken aan hun sociale redzaamheid. Je hebt hele leuke activiteiten die terugkerend zijn, waar jongeren ook zelf een rol hebben in het bedenken van die activiteiten, die veilig zijn voor anderen, en dan help je jongeren echt om langdurig uit die chronische eenzaamheid te komen. Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bekijk wat jij kan doen op eentegeneenzaamheid.nl