Jolanda van Gerwe

Samen meer impact maken voor jongeren

Join us en T-Mobile hebben elkaar gevonden in het tegengaan van eenzaamheid onder jongeren. Ze zijn blij met de samenwerking, maar het ging niet over één nacht ijs, zeggen zowel Join us-oprichter Jolanda van Gerwe en T-Mobile Nederland bestuurders Tisha van Lammeren en Margreet Hoekstra.

Join us heeft in T-Mobile een partner gevonden om haar missie, eenzaamheid onder jongeren tegen te gaan, op te schalen. Door hun krachten te bundelen verwachten ze echt impact te kunnen maken: Join us heeft kennis van eenzaamheid onder jongeren, T-Mobile heeft slag- en menskracht.

Margreet Hoekstra en Tisha van Lammeren

Margreet Hoekstra en Tisha van Lammeren, T-Mobile

Massa

Jolanda: “We hebben heel veel met elkaar gesproken om te weten dat we écht bij elkaar passen. Je wilt zeker weten dat de samenwerking geen billboard-actie is, maar dat de partner oprecht is”. Organisaties als Join us hebben meer nodig dan alleen geld, ze zijn ook op zoek naar expertise en massa. “De massa die T-Mobile kan aanspreken is een bereik waar wij alleen maar van konden dromen. Nu is het realiteit”, zegt Jolanda.

Je wilt zeker weten dat de samenwerking geen billboard-actie is, maar dat de partner oprecht is. – Jolanda van Gerwe

Jolanda van Gerwe, Join us

Teruggeven

T-Mobile is zich bewust van zijn positie en het bereik dat het als bedrijf heeft. “We zijn als bedrijf heel groot geworden en nu is het tijd dat we teruggeven aan de maatschappij”, aldus Margreet Hoekstra. “Maar dan willen we wel impact maken, iets bereiken”, vult Tisha van Lammeren haar aan. “Geld storten op een rekening kan iedereen, dat is heel makkelijk. Maar we hebben ook meer dan zes miljoen klanten en in ons bedrijf lopen een heleboel experts rond, die hun tijd en kennis in Join us kunnen, willen en mogen investeren”, vertelt Tisha.

We hebben ook meer dan zes miljoen klanten en in ons bedrijf lopen een heleboel experts rond, die hun tijd en kennis in Join us kunnen, willen en mogen investeren. – Tisha van Lammeren

Samen bouwen aan een community

T-Mobile stelt dus niet alleen geld ter beschikking, maar ook personeel dat Join us helpt. “Wij bouwen momenteel een community en doen dat samen met mensen van T-Mobile. Dat kost hen een paar dagen per week, ze zijn echt intrinsiek gemotiveerd!”, aldus een enthousiaste Jolanda.

Join us en T-Mobile willen het thema eenzaamheid onder jongeren meer bekendheid geven en het taboe doorbreken. “Dat gaat ons samen veel beter lukken”, aldus Jolanda. Tisha: “Met Join us hebben we een vliegwiel.”

Stronger Together event

De samenwerking werd voor het eerst goed zichtbaar tijdens de Week tegen Eenzaamheid, namelijk bij het Stronger Together event van 5 oktober op het hoofdkantoor van T-Mobile in Den Haag. Een paar honderd jongerenwerkers, mensen uit onderwijs, beleidsmedewerkers en organisaties die actief zijn in preventie, verzamelden zich daar om te netwerken en kennis te delen over eenzaamheid onder jongeren.

In een festivalachtige sfeer volgden ze sessies van verschillende experts en gingen ze met elkaar in gesprek. Het publiek kon sprekers volgen vanuit de drie thema’s Beleid, Praktijk en Onderzoek. “Dit zijn de drie thema’s die de basis vormen voor een succesvolle aanpak”, aldus Jolanda. “De gemeentes bepalen wat er wordt gedaan op het gebied van preventie, en onze activiteiten in de praktijk toetsen we aan  de wetenschap.”

Wat zeggen sprekers van het Stronger Together event over eenzaamheid onder jongeren?

Kelly Roelofs

Kelly Roelofs

Kelly Roelofs is senior voorlichter bij Stichting Be Aware, dat voorlichting geeft over verslaving en in het verlengde daarvan eenzaamheid. Kelly legt uit dat eenzaamheid een reden kan zijn waarom jongeren gebruiken. Tegelijkertijd voelen jongeren met een verslaving zich vaak onbegrepen, waardoor ze nog verder vereenzamen. Met de stichting, waar alleen maar ervaringsdeskundigen werken, leren ze jeugdzorgprofessionals om te gaan met verslaafde jongeren. “Zodat je ze kan helpen op dat ene moment dat er een opening ontstaat”, aldus Kelly.

Kyra Haerkens

Kyra Haerkens

Kyra Haerkens van de Universiteit voor Humanistiek deed onderzoek naar existentiële eenzaamheid onder jongeren. “Als je in de adolescentiefase komt, ontstaan er levensvragen als: wie ben ik, wat wil ik, wat vind ik belangrijk”, aldus Kyra. Er ontstaat dan behoefte aan diepgaand contact om die vragen te beantwoorden. Als dat uitblijft, kan een gevoel van eenzaamheid ontstaan die verbonden is aan het menselijk bestaan. Deze vorm van eenzaamheid vraagt volgens Kyra om een andere aanpak dan die van sociale en emotionele eenzaamheid. “Bij de laatste twee gaat het om een gebrek aan (kwaliteit van) relaties. Existentiële eenzaamheid is dieper en betreft een betrek aan betekenis. Het is belangrijk dat professionals zich bewust worden van die verschillen, aldus Kyra.

Wimke Schuurmans

Wimke Schuurmans

Wimke Schuurmans is programmamanager van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid bij het ministerie VWS. Zij was samen met haar collega Wendela Kuper van de VWS-directie Jeugd aanwezig om te vertellen over het beleid op het gebied van eenzaamheid. Het actieprogramma, dat aanvankelijk was opgezet voor ouderen, heeft steeds meer aandacht voor jongeren. “Eenzaamheid onder jongeren is wel een heel ander vraagstuk dan bij ouderen”, aldus Wimke. “Waar je bij ouderen de maatschappij en de omgeving inschakelt om eenzaamheid aan te pakken, bij de jongeren richt je je op het individu, de jongeren zelf.” We kunnen ook helpen om eenzaamheid bespreekbaar te maken onder jongeren”, aldus Wimke. Onder jongeren heerst nog taboe om dat woord te gebruiken, temeer omdat het vaak in verband wordt gebracht met problemen waar ze niet mee te maken hebben. “We kunnen er meer duiding aan geven”, concludeert Wimke.

11 oktober 2021