Toolkit

Tool: Een vliegende start in 6 stappen

Stappenplan

Met deze 6 V’s ben je goed voorbereid en maak je de meeste impact bij het verminderen van eenzaamheid door jouw organisatie.


 

 Stap 1: Verdiepen (inhoud)

Hoe zorg je ervoor dat jouw activiteit er straks echt toe doet? En hoe weet je wat werkt en niet werkt bij het verminderen van eenzaamheid?

 • Verdiep je iets meer in het fenomeen eenzaamheid

Eenzaamheid is een vaak hardnekkig, vervelend gevoel, waarvoor niet gemakkelijk snelle oplossingen voor te vinden zijn. 1 op de 7 Nederlanders voelt zich sterk eenzaam en de invloed van eenzaamheid op de maatschappij is groot. Vooral chronische eenzaamheid leidt tot gezondheidsrisico’s, minder meedoen in de samenleving en een ongelukkig gevoel.

Hier vind je meer informatie over wat eenzaamheid nu precies is en hoe je het kunt herkennen

 • Verdiep je in de doelgroep

Vaak wordt bij eenzaamheid gedacht aan oude mensen. Dat is ook verreweg de grootste groep, maar wist je dat de eenzaamheid onder jongvolwassenen (18 tot 35 jaar) sterk is toegenomen? In 2012 voelde 34 procent zich eenzaam. Tien jaar later is dit gestegen naar 49 procent. Naast eenzaamheid onder jongeren komt eenzaamheid ook meer dan gemiddeld voor bij mensen met een lagere sociaaleconomische positie, mensen met gezondheidsproblemen, mensen met een niet-westerse migratieachtergrond, mantelzorgers en LHBTIQ+ personen.

 • Verdiep je iets meer in wat helpt

Wat helpt nou echt en wat niet? Movisie heeft een handige infografic gemaakt die je in één oogopslag laat zien wat werkt in de aanpak tegen eenzaamheid. Daarnaast heeft Movisie een dossier gemaakt met werkzame elementen: Wat werkt tegen eenzaamheid.

 • Kijk wat goed aansluit bij je motivatie en core business

Het werkt het beste als je iets gaat doen waar je al goed in bent en alleen maar hoeft te transformeren naar een andere setting. Blijf dus dicht bij je kern en gebruik de expertises van je medewerkers. Een goed voorbeeld is het Mooiste Contact Fonds van KPN. Twee begrippen zijn hier van belang: Energie en “company pride”. Je zoekt naar een activiteit die binnen jouw organisatie energie genereert, een trots gevoel geeft bij medewerkers en die aansluit bij de intrinsieke motivatie van de CEO of bestuurder.

Stap 2: Voorbereiden (organisatie)

 • Formeer een klein team dat de verantwoordelijkheid op zich neemt. Dit is de projectorganisatie.
 • Zorg voor goede aansluiting met MT, CEO, communicatie en (financial) control. Het moet door de gehele organisatie gezien en gedragen worden. Bij Jumbo werd het idee van de kletskassa’s bij een winkelfiliaal verzonnen en snel door de directie omarmd.
 • Bepaal de haalbaarheid, betaalbaarheid en borging in de organisatie. Kijk wat je aan uren en middelen nodig hebt en leg deze jaarlijks vast.
 • Denk na over de fasering en zet belangrijke momenten en mijlpalen goed in de (organisatie)agenda.
 • Kijk of je de maatschappelijke activiteiten kunt onderbrengen in een speciaal fonds zoals bij KPN, Vattenfall en PostNL gedaan is. Dan staat het meer op afstand van de organisatie en is de continuïteit van inzet van middelen en mensen meer gewaarborgd.
Bij de oriëntatie op wat je kunt doen, is het handig om te bepalen waar je je in eerste instantie op wilt richten:

 • Op heel Nederland (bijvoorbeeld met je landelijke communicatiekanalen of via allerlei vestigingen in je keten)?
 • Op de buurt, omgeving of gemeente waarin je (hoofd)kantoor of onderneming is gevestigd?
 • Meer op je klanten, je achterban, je leden of je deelnemers?
 • Of misschien vooral op je eigen personeel?

Stap 3: Verwezenlijken

 • Maak een kort maar duidelijk plan van aanpak waarin verantwoordelijkheden, taken uitvoering, organisatie, fasering en borging goed beschreven staan.
 • Bepaal de startdatum en bekijk of hier een kick-off met PR-moment van te maken valt.
 • Betrek de benodigde interne en externe stakeholders.
 • En kom vervolgens tot actie!

Stap 4: Verspreiden

 • Maak het zichtbaar binnen de organisatie. Verspreid nieuwsberichten, foto’s en resultaten in je eigen communicatiekanalen. Laat hier duidelijk zien wat het met de doelgroep doet en breng ze zo mogelijk in beeld. Een quote, foto of inzet van je CEO of bestuurder helpt ook om het draagvlak in de organisatie te vergroten. En gebruik vooral de ervaringsverhalen van je eigen medewerkers.
 • Maak het zichtbaar buiten de organisatie. Ook in je externe communicatie laat je zien wat je doet aan het voorkomen of terugdringen van eenzaamheid. Het mes snijdt hier vaak aan twee kanten. Enerzijds geef je zo meer aandacht aan het thema eenzaamheid, anderzijds versterkt het je imago als maatschappelijk betrokken bedrijf/organisatie.

Stap 5: Versterken

 • Probeer inzichtelijk te maken wat jouw inzet oplevert. Zowel qua bereik als qua effect. En evalueer of je inspanningen opwegen tegen de resultaten. Stel bij indien nodig en stop als het niets uithaalt. Maar geef niet te snel op; eenzaamheid verkleinen is vaak geen quick win.
 • Werken aan een maatschappelijk thema betekent “ervaren – kijken – leren-aanpassen”. Wees niet te streng en probeer zo flexibel mogelijk in te spelen op succes en faalfactoren.
 • Kijk bij succes of je activiteit kan worden opgeschaald, herhaald of versterkt.

Stap 6: Volhouden

 • Zorg voor een lange adem. Dat klinkt gemakkelijk, maar is vaak het moeilijkst. Na een paar keer kan de motivatie dalen, medewerkers krijgen een andere functie, het effect wordt minder groot of de bestuurder geeft niet meer thuis. Wapen je tegen dit soort tegenvallers en borg in de organisatie dat dit thema meerjarig wordt gedragen en uitgevoerd.