Initiatief door heel Nederland

ANWB AutoMaatje: ‘Zo zorgen we gewoon goed voor elkaar’

Buurtbewoners die met hun eigen auto minder mobiele buurtbewoners vervoeren. Dat is ANWB AutoMaatje in één zin samengevat. AutoMaatje biedt veel meer dan alleen vervoer. De chauffeurs bestrijden eenzaamheid en verstevigen de sociale binding in de buurt.

Wat in 2016 begon als maatschappelijk cadeau van de ANWB aan lokale partners om mensen actiever bij de samenleving te betrekken, is uitgegroeid tot een groot succes.

De ANWB zette de structuur op en er zijn al duizenden ritjes gemaakt; tot grote tevredenheid van de chauffeurs en de passagiers. Honderden vrijwilligers bieden met hun ritjes een luisterend oor, een helpende hand en een arm om de schouder. Zij zorgen er daarmee voor dat, met name, minder mobiele ouderen weer midden in het leven kunnen staan.

Positieve energie

‘Ik ben altijd blij en voldaan als ik terugkom van een rit. Je leert mensen écht kennen en dat schept een band. En ik zie hoe mensen opknappen als ze weer buiten komen. Als ze weer geprikkeld worden. Prachtig om te zien. Er is veel positieve energie en dat zorgt voor een geweldig saamhorigheidsgevoel.’

Aan het woord is Wilko Platje (67): AutoMaatje-vrijwilliger in het Brabantse Son en Breugel. Platje is gepensioneerd en rijdt sinds november 2017 veelal oudere dorpsgenoten naar allerhande bestemmingen: variërende van de supermarkt tot de aan huisarts. Platje: ‘Voor sommige mensen is boodschappen doen het hoogtepunt van de week. Ze vinden het heerlijk om er even uit te zijn en praten honderduit. Het doet me goed als ik zie dat ze het naar hun zin hebben. Veel mensen zijn eenzaam en zien of spreken soms dagenlang niemand. Vaak zijn ze niet heel mobiel meer waardoor ze aan huis gekluisterd zijn. Maar bij ons kunnen ze eenvoudig een vervoersverzoek doen en wij brengen ze van A naar B. En ondertussen maken we echt contact. Van serieuze gesprekken tot een gezellig praatje. Maar je gaat echt een een-op-een relatie met elkaar aan en dat is erg mooi.’

Platje geniet van de nieuwe contacten met zijn dorpsgenoten. ‘Laatst sprak ik een 90-jarige hobbyfotograaf die heel graag nog eens een bezoekje wilde brengen aan zijn favoriete fotozaak in Best. Dat ligt niet om de hoek van Son en Breugel, maar ik zag hoeveel het voor hem betekende. Wij daar dus samen naartoe. Uiteindelijk zijn we ruim twee uur in die winkel geweest. Hij vond het prachtig. En ik ook.’

Duizenden unieke ritjes

AutoMaatje is een groot succes in Son en Breugel; net als in de andere gemeenten waar het project is gestart. AutoMaatje ‘loopt’ pas een jaar in Nederland, maar in dat jaar (2017) zijn al 13.900 ritten gereden voor 1.600 minder mobiele buurtgenoten. Dit heeft voor 48.000 nieuwe ontmoetingen gezorgd. En al die duizenden ritjes zijn uniek. Platje weet dat uit ervaring in Son en Breugel: ‘Iedereen heeft een eigen verhaal en reden om beroep te doen op AutoMaatje. Soms breng ik mensen naar ‘aanschuiftafels’ waarbij ouderen met elkaar eten. Dat zijn erg gezellige bijeenkomsten. Maar ik rijd ook mensen naar artsen, specialisten, ziekenhuizen en hospices. Het komt voor dat ik ze hierbij tot in de spreekkamer begeleid. Op hun verzoek luister ik dan mee naar wat de dokter te zeggen heeft. Een extra paar oren stelt hen gerust.’

Aanhoudende belangstelling

ANWB AutoMaatje in Son en Breugel werkt nauw samen met de gemeente Son en Breugel, SonenBreugelVerbindt, Archipel, het Nationaal Ouderenfonds en de ANWB. Het project is een succes: zowel de vervoersverzoeken als de vrijwilligersaanmeldingen nemen per maand toe. Het project is sinds november 2017 van kracht en telde bij aanvang twintig vrijwilligers. Inmiddels loopt dat getal op richting de veertig. In 2017 waren er in Nederland driehonderdzestig vrijwilligers actief op dertig AutoMaatje-locaties in veertien gemeenten. Dit loopt naar schatting in 2018 op tot zestig à zeventig locaties in meerdere gemeentes. Platje: ‘Ik begon met één rit per week, maar dat zijn er nu al vier of vijf en ik geniet er iedere keer van. Je leert iemand echt kennen waardoor je ook een beter beeld krijgt van iemands situatie. Hierdoor kun je ook tijdig aan de bel trekken als je iets signaleert wat je zorgen baart. Zo zorgen we gewoon goed voor elkaar.’

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de website ANWB AutoMaatje