Initiatief in Rotterdam, Zuid-Holland

Buren leven met elkaar mee in Lief & Leedstraten

Of je pas in een straat woont of al 30 jaar… het is altijd goed om je buren te ontmoeten en samen iets te doen. De Rotterdamse stichting Opzoomer Mee stimuleert dat. Bijvoorbeeld met Lief & Leedstraten.

‘Het begint met een bloemetje brengen bij een oudere buurvrouw en van het een komt het ander. Het wordt normaal om iemand in de straat te bezoeken die vaak alleen is of een boodschap te doen of iets te koken voor een zieke buur’, vertelt Anneke van der Wende (Marcel Duchampplein).

Hoe het begon

In 2013 startte de Rotterdamse stichting Opzoomer Mee met de Lief & Leedweken. Rotterdammers werden uitgenodigd om tijdens deze weken iets te doen voor buren die wat extra aandacht kunnen gebruiken. Dat deden bewoners vol enthousiasme. Een paar voorbeelden van wat zij zoal deden: verwendagen voor ouderen, een stamppotbuffet voor alleenstaanden en de tuin opknappen voor buren die dat zelf niet goed meer kunnen.

Lief & Leedstraten

Het succes van de Lief & Leedweken smaakte naar meer, aldus Johan Janssens, sinds de oprichting 25 jaar geleden aan de stichting verbonden. Al snel was het idee voor Lief & Leedstraten geboren: straten waar bewoners zich het hele jaar inzetten voor burenhulp en het tegengaan van eenzaamheid. ‘In veel straten zit de aandacht bij mensen die wat ouder zijn of om een bepaalde reden hulp kunnen gebruiken. Of mensen die moeilijk de deur uit kunnen. De gemeente was enthousiast over Lief & Leedstraten en nam het op in haar actieplan tegen eenzaamheid, Voor mekaar.’

Bloemetje

Opzoomer Mee faciliteert een Lief & Leedstraat met een jaarlijks Lief & Leedpotje van 150 euro. Dit is bedoeld voor bijzondere gebeurtenissen in de straat: een bloemetje bij ziekte, kaartje bij verjaardag, babypakket bij geboorte, enzovoorts. Of neem de mobiele keetjes vol handige spullen voor straatactiviteiten die elke straat eens per jaar mag gebruiken. Daarnaast zijn er regelmatig bijeenkomsten waar ervaringen en tips worden uitgewisseld. Het zijn zetjes die groot genoeg zijn om een straat in beweging te krijgen en tegelijkertijd klein genoeg om eigen creativiteit ruim baan te geven.

Opzoomeren

Opzoomeren is zorgen voor een goed contact met je buren en samen zorgen voor een prettige straat om in te wonen, vertelt Johan. ‘Straatactiviteiten zijn een goed middel om dat voor elkaar te krijgen.’ Het begrip Opzoomeren is ontstaan in de Opzoomerstraat in stadsdeel Delfshaven. Eind jaren tachtig van de vorige eeuw verloederde de straat en vormden drugspanden een bron van ergernis. De bewoners kozen in plaats van harde acties voor een positieve aanpak en gingen zelf aan de slag. Ze begonnen met het aanvegen van de straat, aanbrengen van gevelverlichting en opfleuren van de straat. Met hulp van de politie verdwenen ook de drugspanden.

‘Opzoomeren’ werd een begrip.

Bewonersinitiatieven

Stichting Opzoomer Mee zet zich vandaag de dag in voor twee programma’s. De ene is het eigen programma Opzoomeren, waar de Lief & Leedstraten onder vallen. Het andere is in opdracht van de gemeente Rotterdam administratieve afhandeling van aanvragen voor bewonersinitiatieven.

Eenzaamheid

Opzoomer Mee is een organisatie die zorgt voor verbinding in de stad. En juist dat werkt tegen eenzaamheid, aldus Johan. ‘De bestrijding van eenzaamheid wordt effectief als je initiatieven en de energie uit de straten verbindt aan de mogelijkheden die verschillende instellingen en organisaties in de stad bieden. Zo hebben alle trekkers van de Lief & Leedstraten het 06-nummer van de ouderenwerker in hun stadsdeel. De samenwerking is essentieel.’

Kennis delen met andere steden

Inmiddels telt Rotterdam ruim 700 Lief & Leedstraten. In andere steden is de interesse gewekt, aldus Johan. De gemeente Den Haag heeft het concept opgenomen in haar recent gelanceerde actieprogramma ‘Met z’n allen niet alleen’. In Amsterdam-Noord is de eerste Lief & Leedstraat van start. En de gemeente Amstelveen wil aan de slag. De uitvoering is er in handen van lokale organisaties. Johan: ‘Wij delen graag onze kennis en kunde. De Lief & Leedstraat begint een gedeeld idee te worden.’

Meer informatie

Kijk op opzoomermee.nl