Initiatief in Amsterdam, Noord-Holland

Gouden Mannen doen weer mee

Magdy Khalil is coördinator van stichting Gouden Mannen. “Gouden Mannen is een programma voor mannen met veelal een migratieachtergrond die verbinding zijn verloren met zichzelf, met hun netwerk, met de maatschappij en de toekomst. En die verbindingen herstellen we.”

Dat gebeurt via drie fases. “Fase één is gericht op de verbinding met jezelf. Fase twee is gericht op de verbinding met je omgeving en je netwerk. En fase drie is gericht op de verbinding met de wereld.”

In onderstaande video licht Magdy het project Gouden Mannen verder toe. Hoe deelnemers door te praten meer naar elkaar toe groeien, en activiteiten gaan ondernemen.

*Muziek* Beeldtekst: Een tegen eenzaamheid. Drie vragen aan Magdy Khalil. Stichting Gouden Mannen. Magdy Khalil – Coördinator-directeur stichting Gouden Mannen: Gouden Mannen is een programma voor mannen met veelal een migratieachtergrond die verbinding zijn verloren met zichzelf, met hun netwerk, met de maatschappij en de toekomst. En die verbindingen herstellen we via onze drie fases. Fase één is gericht op de verbinding met jezelf. Fase twee is gericht op de verbinding met je omgeving en je netwerk. En fase drie is gericht op de verbinding met de wereld. *Muziek* Beeldtekst: Vraag 1. Hoe signaleer je eenzaamheid? Magdy Khalil – Coördinator-directeur stichting Gouden Mannen: Bij de Gouden Mannen signaleer je, dat is vanuit mijn ervaring, de eenzaamheid doordat je merkt dat iemand de verbinding is verloren met de maatschappij, met het gezin, of ook weinig vrienden hebben, maar ook met zichzelf. Ja, dat wordt aangegeven van: Ik voel me niet lekker in m’n vel, ik voel pijn, psychosomatische klachten, ik voel pijn in m’n lijf, ik heb pijn in m’n hoofd, toch wel zwaarder praten, wat meer binnensmonds. Aan de ogen kan je ook vaak zien, een beetje de houding daarin. Maar je merkt ook hoe vaak iemand buiten komt, hoe vaak iemand iemand anders ziet. En sommige oude mannen hebben ook wel eens gezegd: Ik heb heel veel vrienden maar die vriendschappen zijn eigenlijk helemaal niet waardevol. Ik wil eigenlijk minder vrienden, maar veel waardevoller vrienden. Beeldtekst: Vraag 2. Hoe maak je eenzaamheid bespreekbaar? Magdy Khalil – Coördinator-directeur stichting Gouden Mannen: Wij proberen bij het kennismakingsgesprek, eigenlijk de intake maar we noemen het kennismaking, ook om de druk ervan af te halen. Wel al inzoomen op positieve gezondheid en mijn positieve gezondheid, met het spinnenweb. En dat spinnenweb raakt een aantal levensdomeinen waaronder sociale contacten, lichamelijke gesteldheid en zo zijn er nog een aantal. En wij proberen via dat spinnenweb te laten zien: als jij je geestelijk niet zo goed voelt, kan dat ook doorwerken op jouw lichaam, kan dat weer doorwerken op jouw sociale contacten. En dat is eigenlijk het eerste moment dat de man meer inzicht krijgt van: ik zit hier bij een programma, dan ga ik dingen leren. Maar ze zijn ook bezig met: hoe ik gewoon in het geheel in m’n leven erin sta. En in de vijfde week van dat programma, dat noemen we dan ‘mijn positieve gezondheidsspel’, dan gaat de trainer van de preventie-afdeling van de GGZ die een onderdeel is van de eerste fase, met de mannen in gesprek over het spel. En dan gaan ze ook echt op die levensdomeinen staan, ze gaan erover in gesprek. En dat is eigenlijk echt het eerste moment dat de mannen met elkaar in gesprek gaan over wat hen beweegt. Beeldtekst: Vraag 3. Hoe maak je verbinding? Magdy Khalil – Coördinator-directeur stichting Gouden Mannen: Dat praten is het eerste half jaar echt een superbelangrijk onderdeel. Dat werkt zelfs door richting de tweede fase met assertiviteit. Het is echt een stukje heelproces. Maar dan voelen ze zich geheeld da’s een heel onbelangrijk onderdeel van het programma en dat gebeurt echt in die eerste fase. Vervolgens hebben wij ook gezegd: maar dan komt er op een gegeven moment wel een vorm van actie. Je moet op een gegeven moment een vorm vinden van: je gaat elkaar ontmoeten en niet alleen ontmoeten, maar ook samenwerken. En dat is dan het tweede deel, waarin ze samen met elkaar activiteit gaan organiseren in de wijk. Dan leren ze elkaar nog beter kennen, ook op het gebied van samenwerken. Wat gaat goed, wat gaat beter, elkaar feedback geven, en dat zijn ook dingen die je in vriendschappen doet. Dus je merkt dat ze enerzijds door te praten meer naar elkaar toe groeien. Echt om daar dingen samen te doen en die verbinding maken met elkaar. *Muziek speelt en fadet uit* Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verschijnt in beeld. Beeldtekst: Bekijk wat jij kan doen op www.eentegeneenzaamheid.nl Mede mogelijk gemaakt door ZonMw.

Foto: Still uit de video