Initiatief in 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant

Huiskamer Bij Katrien

Bij Katrien is een ontmoetingsplek in de Bossche Binnenstad. Het is een plek waar iedereen mee kan doen aan diverse activiteiten en zich in kan zetten als vrijwilliger. Bij Katrien is een stichting die opgezet is door en voor binnenstadbewoners van Den Bosch.

Bij Katrien is de warme (t)huiskamer van de Bossche binnenstad. We zijn een bruisende ontmoetingsplek vol activiteiten. We verzachten de binnenstad door mensen te laten stralen. Dit doen we vanuit wederkerigheid en gelijkwaardigheid. Het is een community waarin iedereen elkaar kent, ziet en stimuleert mee te doen vanuit zijn eigen kracht en talent.

In verbinding komen met anderen

Bij Katrien krijgen de bewoners van ‘s-Hertogenbosch de mogelijkheid om met anderen in verbinding te komen. We bieden daartoe activiteiten aan en laten vrijwilligerswerk verrichten op een centrale plek. Iedereen kan daar op zijn eigen manier een bijdrage aan leveren. Onder het motto: “Doe mee, help mee, voor elkaar!” motiveren wij mensen in beweging te komen en mee te komen doen.

Om dit te realiseren:

  • denken wij buiten de ‘hokjes’ en verbinden wij mensen. De activiteiten zijn niet uitsluitend gericht op oud of op jong, of enkel op mensen met een migratieachtergrond, of alleen maar bedoeld voor mensen met een beperking. We komen juist vanuit alle groepen bij elkaar, want wij geloven dat iedereen van elkaar kan leren.
  • denken we in kansen en kijken we naar ieders kracht. Wij geloven dat iedereen een bijdrage kan leveren aan een betere en gelukkigere samenleving, op welke schaal dan ook. We benutten ieders talent, vragen geen liefdadigheid, maar vragen iedereen mee te doen. Dat kan een enkele keer zijn, of wekelijks, dat maakt voor ons geen verschil.
  • gaan wij uit van wederkerigheid, waarin we bij iedere vorm van samenwerken niet alleen steeds de vraag stellen: wat kan Bij Katrien voor jou betekenen, maar ook: wat kun jíj betekenen voor Bij Katrien of voor de bewoners van ’s-Hertogenbosch.

Meemaker

Wij noemen iedereen die aan Bij Katrien verbonden is Meemaker. Iedereen draagt namelijk op zijn eigen manier bij aan het succes van Bij Katrien.

Meer informatie

Kijk op www.bijkatrien.com.