Initiatief in Westerveld, Drenthe

Naobuur is een plek van ontmoeting

Naobuur biedt sinds drie jaar activiteiten en diensten op het gebied van zorg en welzijn voor de bewoners van gemeente Westerveld. Het project richt zich daarnaast op de bouw van een eigen woonzorgcentrum. ‘Mensen komen zelf met allerlei initiatieven.’

Vledder, een dorpje in Drenthe met een kleine 2000 inwoners, kende tot drie jaar geleden nauwelijks voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn. Dit vertellen Tini Sanders en Cees Hesse, respectievelijk projectleider van Naobuur en voorzitter van Dorpsbelang Vledder.

Zelfredzaamheid

Toen de overheid zich terugtrok wat de zorg voor ouderen betreft, startte Dorpsbelang Vledder gesprekken met dorpsbewoners over waar zij behoefte aan hadden. Dit ging ook over zorg op de lange termijn, vertelt Hesse. ‘Op dat moment was het nog zo dat oudere mensen die een indicatiestelling kregen en afhankelijk werden, het dorp moesten verlaten.’

De ouderen bleken behoefte te hebben aan een informatie- en contactcentrum op het gebied van zorg en welzijn. Hesse ziet dat mensen alleen komen te staan omdat hun partner in een verpleeghuis wordt opgenomen, of overlijdt. ‘Vaak hebben ze hun sociale contacten verwaarloosd – in een keer hebben ze niets meer. Soms durft iemand niet meer alleen naar buiten omdat hij een keer is gevallen. De verpleging wordt niet betaald om met een eenzaam iemand te kletsen, of even een rondje met iemand te lopen. Naobuur kan hier wel voor zorgen.’

Vervoer

Inmiddels zijn de plannen voor de bouw van een eigen woonzorgcentrum in een vergevorderd stadium. ‘Er zijn mensen die afhankelijk worden, maar ook mensen die zich niet meer op hun gemak voelen in hun alleenstaande woning,’ vertelt Sanders. ‘Deze mensen willen we graag kunnen opvangen in het dorp.’

In de tussentijd brengt Naobuur mensen in contact met diensten als de wijkverpleegkundige, wijkagent en trombosedienst. Bij het project zijn veel vrijwilligers betrokken. Ouderen kunnen bij Naobuur – gevestigd in het multifunctionele centrum in het dorp – binnenlopen als ze vragen hebben, bijvoorbeeld over vervoer naar het ziekenhuis. ‘Vervoer is een belangrijk thema in het dorp,’ vertelt Hees. ‘Mensen kunnen vaak zelf niet meer rijden.’

Duo fietsen

Ook voor kleine klusjes kunnen mensen bij Naobuur aankloppen. ‘Als ze een lamp moeten vervangen bijvoorbeeld, vertelt Sanders. ‘Oudere mensen willen niet meer op een tafel klimmen.’ Daarnaast zijn er sociale activiteiten. ‘We zijn vijf dagdelen in de week open. Iedere dag heeft zijn eigen thema,’ aldus Sanders. ‘Er is bijvoorbeeld het seniorenweb voor vragen over ICT, lezingen over gezondheid. En we hebben koffieochtenden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.’

Bij de activiteit ‘duo fietsen’ in het dorp (een aparte Stichting) gaan ouderen die niet meer zelf kunnen fietsen, samen met een dorpsgenoot op een fiets. ‘We hebben ook een eetcafé. Vrijwilligers koken op een geschikte lokatie of men spreekt af samen in een lokaal restaurant te eten. De activiteiten hangen af van waar vraag naar is. Iemand komt met een idee en we merken vanzelf wel wie er aanhaakt.’ Bij de organisatie van activiteiten werkt Naobuur regelmatig samen met andere lokale organisaties.

Taartjes

De bewoners zijn erg enthousiast over Naobuur, vertellen Sanders en Hees. Voor bewoners van wie de partner een indicatie heeft voor dagopvang maar voor een deel nog thuis woont, kan het project een verlichting betekenen. ‘Als zij een indicatie heeft, dan dat voor hem een behoorlijke belasting zijn. Zij kan naar Naobuur komen terwijl hij even boodschappen doet. Of ontspant,’ aldus Sanders.

‘Mensen vinden het fijn om te komen, komen zelf met allerlei initiatieven. Ze bakken taartjes die ze meenemen voor de koffie. Een vrouw in het dorp zet op woensdagmiddag knopen aan voor mensen die dit zelf niet kunnen.’ Op maandagmorgen begint om tien uur het praatcafé. Sanders: ‘Om kwart voor tien staan de senioren al te wachten. Ze praten over wat ze hebben meegemaakt in het weekend, wat ze die dag gaan doen, hoe het met ze gaat. Het zijn vaak mensen die alleenstaand zijn, zich wat kwetsbaar voelen. Naobuur is de plek van ontmoeting. Mensen zeggen in het dorp tegen elkaar: “Kom ook naar Naobuur”.’

Meer weten?

Kijk op naobuur.nl