Initiatief door heel Nederland

Samen genieten van colleges

“Zag ik u niet ook bij het college filosofie?” Twee dames begroeten elkaar bij het buurthuis. Ze volgden inderdaad dezelfde collegereeks bij Oud Geleerd Jong Gedaan. De colleges in bijvoorbeeld verzorgingshuizen, buurthuizen en bibliotheken worden gegeven door studenten aan senioren. De oprichters vertellen hoe ze met hun succesvolle aanpak senioren gevoel voor zin en nut geven.

Het is heel gezond om je brein aan het werk te zetten. Dat blijkt uit onderzoek van onder andere het Alzheimercentrum Amsterdam. Het helpt tegen dementie en je wordt er gelukkiger van. De colleges gaan over onderwerpen uit alle vakken die je op de universiteit en hogeschool kunt volgen. Of over een onderwerp waar toevallig iemand een passie voor heeft. Senioren volgen de colleges enthousiast.

Geïnteresseerd in hetzelfde

Naast dat je er wat leert, kunnen de colleges ook helpen tegen eenzaamheid. Je sluit je voor 4 colleges aan bij een kleine groep. Mensen voelen zich letterlijk en figuurlijk gezien. En ze herkennen elkaar daarna. Dat knoopt makkelijker een praatje aan, zoals de dames bij het buurthuis. Misschien leer je er nieuwe mensen door kennen. Of het geeft gespreksstof in het verpleeghuis.

Senioren willen uitdaging

De studenten worden begeleid door Enny van Arkel, Ilse Nieuwland en 7 regio-coördinatoren. Enny en Ilse richtten OGJG in 2014 op. Het viel ze op dat naarmate je ouder wordt, de aandacht voor het leren van nieuwe dingen lijkt te verdwijnen. Je mag bingo spelen in een grote zaal, samen buiten wandelen of bloemstukjes maken. Maar waar is de uitdaging voor het brein? Waarom mag iemand met een schat aan levenservaring niet meer bijleren na een bepaalde leeftijd?

Win-win

Niet alleen de ouderen, ook de studenten leren van het project. De studenten worden door OGJG gecoacht in het lesgeven. En ook in het lesgeven aan deze oudere doelgroep. Vaak beseffen de studenten zich dan pas hoeveel vaktaal en moeilijke termen ze eigenlijk gebruiken. Hun zelfvertrouwen groeit en ze leren beter te presenteren. De colleges gaan bijvoorbeeld over criminologie, het koningshuis of de prehistorie. Of senioren analyseren kunst, onder begeleiding van een student kunstgeschiedenis.

Leukste baan van de wereld

Enny kwam zelf na haar studie pedagogische wetenschappen in de zorg terecht. ‘Je wilt niet weten hoe vaak ik op verjaardagsfeestjes moest uitleggen waarom ik met nota bene een master “bij de oudjes” zat. Alsof dat niet de leukste baan van de wereld was. Ik vond het namelijk geweldig. In mijn ogen mocht ik ervoor zorgen dat zij een leuke dag hadden. Dat was ook steeds vaker op het gebied van het intellect.’ Ze was al 8 jaar goede vriendinnen met Ilse, die daar toevallig na haar afstuderen ook kwam werken. Samen organiseerden ze lezingen en andere nieuwe activiteiten.

Ouderen serieus nemen

Bewoners en hun familieleden reageerden heel goed op de aanpak van Enny en Ilse. Ze voelden zich meer serieus genomen. ‘Er wordt zoveel voor mensen gedacht. De gesmeerde boterhammen staan bij wijze van spreken al kant-en-klaar op de ontbijttafel. Wij vinden het logisch om steeds te kijken naar de wensen van de bewoners.’

Aanpak smaakt naar meer

De meeste deelnemers volgen meerdere collegereeksen. Zij krijgen na elke reeks van 4 colleges een certificaat. Enny: ‘De OGJG-certificaten worden echt gespaard! Hoe vaak ik wel niet hoor: “dit vak heb ik ook al gevolgd hier” of “de volgende colleges zet ik alvast in mijn agenda”. Het volgen van de verschillende collegereeksen geeft mensen structuur en iets om naar uit te kijken.

Op maat

Naast de standaard colleges zijn er ook ‘colleges op maat’. Voor mensen met dementie zijn er collegereeksen ontwikkeld die het langetermijngeheugen actief aanspreken. In deze colleges zit meer interactie en er zitten meer voorbeelden uit het verleden in. Enny: ‘Een leven lang leren geldt voor iedereen. En misschien juist wel als je geheugen extra aandacht verdient. Zeker in het vroege stadium van dementie. Want dan zijn mensen nog hartstikke bij de pinken.’

Doe mee

De colleges zijn meestal gratis voor de deelnemers. Sommige locaties vragen een kleine bijdrage. Hier vind je de online colleges. Daar kunnen kosten aan verbonden zijn. En er is een Facebook-groep, waar je gratis aan kan deelnemen.

Heb je een locatie en wil je colleges van OGJG gaan organiseren? Of wil je aan de slag als student-docent? Neem dan contact op met OGJG.