Een KleinGebaar van Vattenfall Foundation

Vorige maand hebben meer dan 120 Vattenfall-medewerkers een Klein Gebaar gemaakt naar mensen uit hun directe omgeving, voor wie aandacht en aanspraak niet vanzelfsprekend is. Speciaal omdat de Vattenfall Foundation deze maand 12,5 jaar bestaat, herhaalt zij deze actie in de decembermaand.

Medewerkers worden nogmaals gevraagd alert te zijn op eenzaamheid, waarbij wij overigens deze keer de speciale aandacht vragen voor jongeren. Want er rust nog steeds een taboe op eenzaamheid. Maar eenzaamheid heeft geen leeftijdsgrenzen en speelt zeker ook onder jongeren.

Medewerkers worden gevraagd alert te zijn op eenzaamheid.

De Vattenfall Foundation stelt per medewerker een bedrag van 25 euro ter beschikking voor eigen invulling van het gebaar.