Interventie

Actief blijven met OldStars

Maak het mogelijk dat ouderen samen sporten. Daartoe roepen oud-topsporter Nelli Cooman en staatssecretaris Maarten van Ooijen gemeenten op tijdens hun bezoek aan een OldStars-wedstrijd in het Zeeuwse Serooskerke.

“Wat ik zie ontstaan bij mensen die aan het sporten zijn, is dat ze opvrolijken en niet meer eenzaam zijn”, zegt Nelli Cooman, aan het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid verbonden als aanjager.

We zijn bij voetbalvereniging Serooskerke.

*Muziek*

Hans van den Broeke – Voorzitter VV Serooskerke:
Het is ten eerste een heel leuke activiteit, het voetballen voor ouderen. Wij zijn daarmee gestart met een aantal enthousiastelingen die dat opgestart hebben binnen onze vereniging. Voor je verening geeft dat wel een boost dat je deze activiteit er weer bij hebt. Er zijn ouderen die al een poosje niet meer op het sportpark kwamen en die zie je nu ineens weer komen.

Nelli Cooman – Oud-topsporter en aanjager Eén tegen eenzaamheid:
Wat ik zie ontstaan bij mensen die aan het sporten zijn, is dat mensen opvrolijken, opbeuren, niet meer zo eenzaam zijn, een maatje of iemand hebben gevonden om bij te zijn of erbij te horen.

Maarten van Ooijen – Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
Op steeds meer plekken verzorgen gemeenten nu een aanbod voor ouderen die aan het sporten zijn. Dat is heel goed omdat ze daarmee in beweging blijven, dat is vaak wat lastiger als je wat ouder wordt. Maar het is ook heel goed voor de sociale cohesie. De vriendschappen onderling, het contact dat er blijft en dat niet verwatert waardoor we eenzaamheid voorkomen. Dus eigenlijk snijdt het mes aan twee kanten, namelijk en bewegen en sociale cohesie in één keer.

Hans van den Broeke – Voorzitter VV Serooskerke:
We zijn echt een hechte dorpsclub en we hebben een hele belangrijke maatschappelijke functie binnen het dorp en daaromheen. Want we hebben wel wat leden ook van buiten de dorpen.

Maarten van Ooijen – Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
Ik denk dat andere gemeenten echt nog wel een paar stappen kunnen zetten door zelf ook initiatief te nemen en door met het Ouderenfonds hierover contact op te nemen. Het Ouderenfonds kan vervolgens met sportverenigingen contact opnemen, maar gemeenten kunnen natuurlijk ook direct met sportverenigingen het gesprek aangaan en zeggen: hé, zouden jullie hier een mogelijkheid voor zien, zouden jullie een kans zien en willen jullie dat ook organiseren? Dus op die manier kan het vuurtje ook beginnen bij de gemeente.

Hans van den Broeke – Voorzitter VV Serooskerke:
Ik kan het alleen maar aanbevelen. Het is echt hartstikke leuk.

Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verschijnt in beeld.

Beeldtekst: Bekijk wat jij kan doen op www.eentegeneenzaamheid.nl

Mes snijdt aan twee kanten

Staatssecretaris Maarten van Ooijen: “Op steeds meer plekken verzorgen gemeenten nu een aanbod voor ouderen die aan het sporten zijn. Dat is heel goed omdat ze daarmee in beweging blijven, dat is vaak wat lastiger als je wat ouder wordt. Maar het is ook heel goed voor de sociale cohesie. De vriendschappen onderling, het contact dat er blijft en dat niet verwatert. Daardoor voorkomen we eenzaamheid. Dus eigenlijk snijdt het mes aan twee kanten, namelijk én bewegen én sociale cohesie in één keer.”

Een boost

“Het is ten eerste een heel leuke activiteit, het voetballen voor ouderen”, vertelt voorzitter van de voetbalclub Serooskerke Hans van den Broeke over OldStars. “Voor je vereniging geeft dat wel een boost dat je deze activiteit er weer bij hebt. Er zijn ouderen die al een poosje niet meer op het sportpark kwamen en die zie je nu ineens weer komen.”

OldStars

Met OldStars vergroot je het beweegaanbod van je gemeente, sportvereniging of zorglocatie voor 55-plussers. OldStars is een interventie die invulling geeft aan de maatregelen voor preventie van eenzaamheid. OldStars is een project van het Nationaal Ouderenfonds. Naast voetbal zijn er tal van sporten die – verantwoord voor deze doelgroep – aangeboden worden.

Meer informatie

Kijk op oldstars.nl/voor-professionals hoe je met OldStars aan de slag kunt. Ontdek ook ander beweegaanbod, zoals GoldenSports en Tijd voor Krijt.