Almelo

In Almelo verbindt de lokale coalitie nu nog meer

De lokale coalitie KomErbij Almelo wil de ‘corona-eenzaamheid’ tegengaan en komt met initiatieven om mensen met elkaar in contact te brengen. Ze opent een meldpunt en brengt een online marktplaats voor hulp onder de aandacht, maar evengoed ondersteunt ze het sturen van een kaartje.

KomErbij Almelo is een lokale coalitie van sociale partners in Almelo. Onder andere zorg- en welzijnsorganisaties, de ouderenbond en de gemeente Almelo strijden samen tegen eenzaamheid. Voorzitter Annoek van den Broek: “KomErbij heeft een verbindende rol. We brengen de activiteiten in Almelo in kaart, zorgen voor de communicatie hierover, en verbinden inwoners, bedrijven en organisaties zo veel mogelijk met elkaar. Nu in deze coronatijd organiseren we ook zelf activiteiten.”

“Een betrokken wethouder helpt niet alleen om snelheid te maken, maar ook om de zichtbaarheid te vergroten en samenwerkingen aan te gaan.”

Meldpunt voor Almeloërs

De sociale partners in de lokale coalitie werken al een tijd lang nauw samen. Nu het coronavirus de kop opsteekt, kunnen ze hierdoor snel en gemakkelijk actie ondernemen. “In een hele korte tijd hebben we een meldpunt geopend waar Almeloërs initiatieven kunnen doorgeven om mensen die alleen thuiszitten een hart onder de riem te steken. Ook kunnen mensen zich hier melden die niet goed weten waar ze terechtkunnen. Wij proberen ze naar de juiste organisaties te verwijzen en ze te wijzen op de ontstane initiatieven.”

Beeld Almelo

Radio-uitzending ‘Almelo groet elkaar’ op tweede paasdag. Van links naar rechts vrijwilligers KomErbij: presentatoren Mariëlle Oosterhuis en Gert Mensink, telefoonteam Marja Scheper en Monique Schuchart.

Initiatieven voor contact

“Daarnaast brengen we actief de website almelovoorelkaar.nl/coronahulp onder de aandacht. Dit is een online marktplaats waar vraag naar en aanbod van hulp samenkomen. Hier vinden Almeloërs elkaar.” Verder besteedt KomErbij aandacht aan lokale initiatieven van bijvoorbeeld de Speelgoedbank en het Sportbedrijf Almelo, en maakt de coalitie tijdens de paasdagen een positieve radio-uitzending samen met de lokale radiozender AAFM.

Samen voor elkaar

De gemeente Almelo is nauw betrokken bij KomErbij. Een ambtenaar is lid van de lokale coalitie en woont vergaderingen bij. En de betrokken wethouder zet zich actief in en faciliteert waar nodig. “Dat helpt niet alleen om snelheid te maken, maar ook om de zichtbaarheid te vergroten en samenwerkingen aan te gaan. Dat is belangrijk, want dan kunnen we meer activiteiten ondersteunen en daardoor meer mensen met elkaar in contact brengen. We merken dat veel Almeloërs daar behoefte aan hebben. Ook na de coronacrisis.”