Breda

Zorg voor elkaar Breda kon snel uitbreiden

Breda is hard getroffen door het coronavirus. Inwoners doen een stapje terug door thuis te blijven, maar zetten tegelijkertijd een stapje extra voor elkaar. Verschillende activiteiten brengen mensen op afstand of online samen. De gemeente Breda ondersteunt waar nodig door organisaties te faciliteren en ze bewust te maken van activiteiten die bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid.

Jan van den Heijkant van de gemeente Breda: “Als procesmanager verbind ik activiteiten met elkaar en met andere initiatieven. Eenzaamheid is verwerkt in de activiteiten. Dit doe ik al een aantal jaren in netwerken met algemene voorzieningen op het terrein van zorg en welzijn. Ik merk dat de gemeente, organisaties, vrijwilligers en professionals steeds meer met elkaar samenwerken en een gezamenlijk perspectief creëren. Ze zetten zich in voor alle inwoners in Breda. Eenzaamheid is namelijk van ons allemaal, ongeacht leeftijd of afkomst.”

“Ik merk dat de gemeente, organisaties, vrijwilligers en professionals steeds meer met elkaar samenwerken en een gezamenlijk perspectief creëren”

Beeld Breda

Verschillende activiteiten brengen mensen op afstand of online samen. De gemeente Breda ondersteunt waar nodig.

Activiteiten tegen eenzaamheid

“In Breda willen we niet dat inwoners door eenzaamheid belemmerd worden in hun dagelijkse leven. Om te kunnen beoordelen of activiteiten bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid werken we met de drietrapsracket bewustwording, kennisdeling en uitproberen in de praktijk. Hiermee leren we al doende wat wel en niet werkt in de wijken. Activiteiten die werken, kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning in de vorm van subsidie en menskracht.”

Zorg voor elkaar Breda

In deze coronacrisis zien we dat de samenwerking tussen de gemeente, organisaties, vrijwilligers en professionals zijn vruchten afwerpt. Veel kwetsbare inwoners zijn al in beeld en de infrastructuur om hulp te bieden staat grotendeels. Zorg voor elkaar Breda – een netwerk van maatschappelijke Bredase organisaties en de gemeente Breda – heeft dan ook snel een uitbreiding van het loket kunnen realiseren waar mensen met vragen voor hulp en ondersteuning terechtkunnen.

Initiatieven in coronatijd

Inwoners kunnen bellen naar Zorg voor elkaar Breda en hun vragen stellen, zorgen uiten of een praatje maken. Zorgaanbieders kunnen extra ondersteuning vragen zodat ze kwetsbare inwoners kunnen blijven helpen. En maatschappelijke initiatieven en organisaties kunnen rekenen op ondersteuning van vrijwilligers van MOOIWERK Breda. Op hun website komt ook de vraag naar en het aanbod van hulp samen. Daarnaast subsidieert de gemeente het initiatief ‘Pen Pakket’ van Stichting Kletsmajoor voor kinderen en kleinkinderen. Hiermee kunnen ze een brief sturen naar bijvoorbeeld hun opa en oma. En er zijn initiatieven van scholen. Mbo-instelling Curio geeft bijvoorbeeld ballonnen met daaraan telefoonnummers aan ouderen zodat zij iemand kunnen bellen voor een kletspraatje. Zo blijven de inwoners van Breda in deze tijd toch in contact met elkaar.

Meer informatie