Coalitie in Roosendaal, Noord-Brabant

Gemeente Roosendaal

Het Netwerk Eenzaamheid Roosendaal (NER) is ontstaan uit een beweging van formele en informele organisaties en individuele inwoners die samen werken aan één missie: Roosendalers leren omgaan met hun eigen én andermans gevoelens van eenzaamheid.

Onze doelstellingen zijn:

  • Het taboe doorbreken en het gesprek over eenzaamheid voeren: “In 2025 voelen alle Roosendalers zich vrij om te praten over hun gevoelens van eenzaamheid.”
  • Zorgen dat effectieve hulp beschikbaar en vindbaar is voor mensen die eenzaamheidsgevoelens ervaren: “In 2025 is het percentage Roosendalers dat lijdt aan langdurige eenzaamheid gedaald ten opzichte van 2021.”

Deelnemende organisaties

In Roosendaal geven 12 kernpartners van het NER vorm aan het landelijke actieprogramma Eén tegen eenzaamheid:

Hoe gaan we onze doelen bereiken?

Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid (zie ook deze YouTube-video) is de basis waarop we met inwoners open in gesprek willen. Verder verbinden we iedereen die wil werken aan het bespreekbaar maken van Eenzaamheid in Roosendaal, ter voorkoming van langdurige eenzaamheid. Samen ontwikkelen we tools, opleidingen en campagnes zodat inwoners leren omgaan met eenzaamheid en hulp weten te vinden indien nodig. Natuurlijk werken we daarvoor graag samen met inwoners, onderwijs, het bedrijfsleven, de overheid en het maatschappelijk veld.

Nieuws

kijk voor het laatste nieuws en aanbod in Roosendaal op www.roosendaalvoorelkaar.nl/eenzaamheid.

Contact

Vragen over Netwerk Eenzaamheid Roosendaal? Mail naar ner@roosendaal.nl.