Initiatief door heel Nederland

Bridge(nd) naar gemeenschap

Bridgen is de enige denksport in teamverband en daarmee de ideale sport voor ontmoeting. Om die reden heeft de BridgeBond het programma ‘Denken en Doen’ opgezet. Gemeente Hilversum had de primeur!

Kevin van Pernis is projectleider ‘Denken en Doen Hilversum’ namens de gemeente. Hij is van begin af aan betrokken bij het project. “In 2019 zijn we hier begonnen voor de doelgroep alleenstaande ouderen. We hebben uitgezocht in welke wijk de meeste eenzaamheid voorkwam en hebben vervolgens 5.500 mensen aangeschreven. Dat mag omdat het in dienst staat van het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid en is daarmee van algemeen belang. Uit de 150 reacties die we kregen zijn twee groepen van dertig ouderen ontstaan, met nog een wachtlijst voor een derde groep die kort daarna ook is gestart. Dat gaf ons veel energie.”

Leren van iets nieuws  

“De maandag- en de dinsdagochtend zijn de vaste bridgemomenten bij ons. Veel deelnemers zijn beginners. Dat heeft als voordeel dat ze op hetzelfde niveau beginnen wat meteen een band schept. Onze jongste deelnemer is 56 en de oudste is 82. De docenten van de BridgeBond laten iedereen op een rustige manier de basics leren, vervolgens gaan we elke keer een stapje verder. Het leren en het spelen van de sport vergt concentratie. De hersenen worden geprikkeld, wat goed is tegen dementie.”

Samen plezier hebben

“Een aantal deelnemers is zo enthousiast geworden dat ze op eigen initiatief ook op de donderdag met elkaar gaan bridgen. Dat is wat je wilt zien. We hebben mensen die hun partner zijn verloren en nu weer plezier kunnen hebben. Plezier omdat ze samen zijn. Plezier omdat ze deel zijn van de samenleving. Plezier omdat ze met buurtgenoten samen actief zijn. Bridge is een ideale manier om het met elkaar gezellig te hebben.”

Een aantal deelnemers is zo enthousiast geworden dat ze op eigen initiatief ook op de donderdag met elkaar gaan bridgen.

Online bridgen

Toen de coronacrisis vorig jaar uitbrak en de bridgers niet meer samen konden komen, zette de BridgeBond in op online bridgen. Dat werkte, 25.000 mensen deden daaraan mee. De grootste groep deelnemers is tussen de 65-72 jaar. In Hilversum wordt uitgekeken naar september, wanneer de fysieke bridgeochtenden weer beginnen. Van Pernis kan niet wachten. “Bij ons is 50% niet digitaal. Die groep heeft het echt lastig in deze coronatijd. Gelukkig kunnen we vanaf september weer bij elkaar zitten. Dan kan het lachen weer beginnen, het bijpraten en het activeren van de hersenen.”

Denken en Doen

Het programma ‘Denken en Doen’ kunnen gemeenten in samenwerking met de BridgeBond aanbieden aan hun bewoners. Het programma bestaat uit een traject van twee jaar met de doelstelling dat mensen het vervolgens zelfstandig blijven organiseren. Deelnemers leren op een laagdrempelige manier de sport kennen en bouwen een sociaal netwerk op. Meer lezen over het project of over de ervaringen van de deelnemers? Neem hier een kijkje of bekijk dit filmpje.