Initiatief door heel Nederland

De handen uit de mouwen voor een ander

Sinds zijn pensionering is Age Kuipers vrijwilliger bij Present Súdwest-Fryslân. Deze stichting brengt mensen die hulp kunnen gebruiken en helpers bij elkaar. Age stak in zijn werkzame leven graag letterlijk de handen uit de mouwen en doet dat als vrijwilliger nog steeds. “Het geeft me veel voldoening als ik mensen help door hun huis of tuin op te knappen en netjes te maken.”

Al bijna 45 jaar is Age actief in het vrijwilligerswerk. Een groot deel betreft kerkenwerk. Daarin ging zijn voorkeur uit naar een vorm van hulp bieden aan mensen die het nodig hebben. Na zijn pensionering in 2020 kwam Age via de kerk in contact met Stichting Present. “De visie van Present, namelijk omzien naar elkaar en voor een ander van betekenis zijn, sprak mij meteen aan.”

Present wil mensen die in armoede en eenzaamheid verkeren een steuntje in de rug geven. Dat doet de stichting door ontmoetingen te organiseren en te zorgen voor praktische hulp. Voor het laatste is ze een schakel tussen mensen die hulp kunnen gebruiken en mensen die iets te bieden hebben.

Flexteam

Age heeft zich meteen aangemeld voor het flexteam van Present. Dat wordt ingezet voor allerhande klussen in en om het huis. In zijn werkzame leven is Age naast zijn reguliere baan altijd bezig geweest met klussen en tuinieren, ook voor anderen. Daardoor heeft hij nog veel gereedschap en werktuigen in huis. “Die kan ik nu samen met mijn tijd goed benutten voor mensen die anders bedeeld zijn. Onze coördinator plaatst nieuwe verzoeken in een appgroep. Ik reageer vooral op klussen als muren verven, een tuin opknappen of laminaat leggen. Zo kan ik sinds anderhalf jaar elke dinsdag aan de slag met een praktisch project.”

Het onderlinge contact ervaar ik als bijzonder prettig en samenbindend.

De ene week helpt Age iemand verhuizen, de andere week repareert hij een schutting. Soms werken ze met zijn tweeën op een klus, soms met meerderen uit het flexteam, dat uit een redelijk vaste bezetting bestaat. “Elk van ons heeft eigen handigheidjes dus in de samenwerking leren we ook van elkaar. Bovendien ervaar ik het onderlinge contact als bijzonder prettig en samenbindend.”

Delen van persoonlijke verhaal

De vrijwilligers komen bij veel verschillende mensen over de vloer. “We komen best schrijnende situaties tegen. Achter menig voordeur blijken moeilijkheden schuil te gaan. Gelukkig zien we ook de andere kant. Wat me zal bijblijven, is dat ik samen met een paar andere vrijwilligers het appartement van een persoon met een verstandelijke beperking hadden opgeknapt. Aan het eind van de klus gaf hij als blijk van waardering een toespraak en aan elk van ons een presentje. Een gouden moment.”

Voor mij is dit wel waarom ik dit werk doe. Naast een paar helpende handen bieden is het fijn om naar iemand te luisteren, zodat de persoon zich gezien voelt.

“Ook komt voor dat een hulpontvanger sprakeloos is. Deels omdat er onbekenden belangeloos tijd en moeite in hen investeren, deels omdat de berg, die een onoverkomelijke hindernis leek, geslonken of verdwenen is. Vaak biedt dat ook ruimte voor een gesprek, waarin iemand zijn of haar persoonlijke verhaal deelt. Voor mij is dit wel waarom ik dit werk doe. Naast een paar helpende handen bieden is het fijn om naar iemand te luisteren, zodat de persoon zich gezien voelt. Ik vind het mooi en zinvol om op deze wijze mensen te laten merken dat ze ertoe doen. Even een lichtpuntje voor ze te kunnen zijn.”

Meer informatie

Ook vrijwilliger worden bij Present? Tip van Age: “Je kunt op elk gebied iets voor iemand betekenen. Een halletje sauzen, een spelletje doen, samen eten, een wandeling maken. Kies iets dat bij je past. Met jouw inzet maak je de wereld een stukje mooier.” Kijk op Stichtingpresent.nl.

Stichting Present is deelnemer aan de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid