Initiatief in Deventer, Overijssel

Deventer Huisgenoten faciliteert zinvolle ontmoetingen

Harriet Wakkers (71 jaar) kwam 5 jaar geleden in contact met Deventer Huisgenoten, nadat haar man was overleden en ze alleen kwam te staan. Ze had altijd gewerkt in Amsterdam waardoor haar netwerk in haar woonplaats Colmschate niet zo groot was. “Op de aankondiging van een open dag van de vereniging stond dat de nadruk ligt op elkaar ontmoeten en leren kennen. Dat sloot perfect aan bij wat ik zocht, want bij veel andere verenigingen draait het vaak om de activiteiten. Ik had meteen een klik met een aantal mensen. We hebben gemeen dat we op een leuke manier oud willen worden.”

Deventer Huisgenoten is een vereniging van ruim honderd 50-plussers. Elkaar ontmoeten staat centraal, al doen veel leden ook graag samen activiteiten zodra de coronamaatregelen het weer toelaten. Harriet is momenteel voorzitter: “Het is een manier om sociaal isolement te voorkomen en biedt leden de mogelijkheid om een zinvolle bijdrage te leveren.” Haar droom is een nog inclusievere vereniging te worden.

In goede en slechte tijden

Deventer Huisgenoten is een steunnetwerk. Het komt in de buurt van wat in de achterhoek noaberschap, nabuurschap, heet. “In goede én slechte tijden hebben we aandacht voor elkaar”, vertelt Harriet. “Zo gaan we bijvoorbeeld mee naar het ziekenhuis als iemand dat fijn vindt. We houden elkaar in de gaten en vangen signalen op over hoe het met de ander gaat. Als we vermoeden dat het er iets speelt, dan bespreken we dat.”

Corona heeft bewezen hoe belangrijk ons netwerk is. Zodra de maatregelen het toelaten gaan we weer meer organiseren.

Samen activiteiten doen staat niet centraal maar de leden ondernemen ook van alles, van taarten bakken en chansons zingen tot Franse les en bridgen. Deze vinden plaats in de eigen huiskamers van leden waardoor de sfeer vertrouwd en persoonlijk is. Sinds de coronacrisis liggen de meeste activiteiten stil. “Dat heeft er flink ingehakt, vooral voor alleenstaande mensen waarvan de kinderen niet durfden te komen. Wel hebben we zoveel mogelijk digitaal gedaan, zoals de boekenclub, wandelen en koffiedrinken. Corona heeft bewezen hoe belangrijk ons netwerk is. Zodra de maatregelen het toelaten gaan we weer meer organiseren, vóór corona hadden we zo’n zestig activiteiten per maand.”

Inclusiviteit

Door ons netwerk ben ik geïnspireerd geraakt om me meer te verdiepen in hoe eenzaamheid onder ouderen voorkomen kan worden. Harriets idee is: geen geld uittrekken voor nog meer voorzieningen, maar inzetten op het bevorderen van de zelfredzaamheid. “Wat werkt is mensen niet pamperen, want dan werk je in de hand dat ze gaan zitten afwachten maar stimuleer dat mensen zelf activiteiten ontwikkelen en organiseren.”

Ik ben de nadruk gaan leggen op inclusiviteit. Dat zou ik willen realiseren door onder andere ook mensen met geheugenproblemen op te nemen.

Toen na een jaar een vacature vrijkwam voor het bestuur had Harriet daar wel oren naar. “Vanuit deze rol ben ik de nadruk gaan leggen op inclusiviteit. Dat zou ik willen realiseren door onder andere ook mensen met geheugenproblemen op te nemen. Nu krijgt iemand die vergeetachtig wordt al snel het advies om maatwerk af te nemen, terwijl ik denk dat blijven participeren zo belangrijk is. Om twee redenen: ten eerste voor de persoon zelf – en de partner en familie – is het ontzettend prettig om in zijn of haar vertrouwde netwerk te kunnen blijven, en niet een gevoel van afzondering te krijgen. Ten tweede vanwege de maatschappelijke kosten, want maatwerk is duur.”

Betaalbare ouderenzorg

“Mensen met geheugenproblemen binnen de vereniging houden, vraagt best veel van de leden. Wat dat betreft zijn we een tegendraadse vereniging.” Daarom zou Harriet vanuit de vereniging trainingen willen aanbieden om leden te leren hiermee om te gaan. En ook professionele ondersteuning krijgen om mensen met deze problematiek goede zorg te kunnen bieden. “Met dit idee schudden we de gevestigde zorgvoorzieningen op, daar ben ik me van bewust. Daarom zou het mooi zijn als er steun komt vanuit de gemeente of het ministerie om dit mogelijk te maken.”

Deventer Huisgenoten ontvangen geregeld positieve reacties uit andere steden. “Hopelijk krijgt ons concept daar navolging en erkenning. Dat zou helpen om verder te komen in het realiseren van mijn ideaal: Deventer Huisgenoten en vergelijkbare initiatieven als voorportaal voor een maatwerkvoorziening voor mensen met geheugenproblematiek. Zo kunnen we met zijn allen de ouderenzorg betaalbaar houden.”

Meer informatie

Kijk op de website van Deventer Huisgenoten