Initiatief door heel Nederland

In gesprek over levensvragen

Met het ouder worden ontstaan er vaak levensvragen. Die kunnen bijvoorbeeld gaan over eenzaamheid. Het kan fijn zijn om daar met iemand over te praten. Om die reden is KBO-Brabant de service Ons Gesprek gestart.

Veel senioren hebben vragen over zingeving, verlies en het leven in het algemeen. Vragen die mensen wellicht niet zo makkelijk met naasten willen of kunnen bespreken, omdat ze te gevoelig liggen of omdat deze naasten er niet (meer) zijn. De coronacrisis roept nieuwe levensvragen op. Vragen over de waarde van het leven, over het er mogen zijn als oudere, over eenzaamheid of (geen) afscheid kunnen nemen.

Getrainde vrijwilligers

KBO-Brabant heeft een groep getrainde vrijwilligers klaarstaan om hierover met leden en niet-leden telefonisch in gesprek te gaan.

De vrijwilligers zijn goed toegerust en hebben een relevante beroepsmatige achtergrond als theoloog, docent, maatschappelijk werker, human resource manager, psychiatrisch verpleegkundige en klinisch psycholoog. In een training van zeven dagdelen hebben deze vrijwilligers zich verder verdiept in gesprekstechnieken en zingevingsvragen.

Telefonisch

De vrijwilligersgroep is beschikbaar voor telefonische gesprekken . Dit om senioren met levensvragen ook tijdens de coronasituatie met contactbeperkingen van dienst te kunnen zijn.

De service is kosteloos beschikbaar voor leden én niet-leden van KBO-Brabant.

Meer informatie

Kijk hier op de website van KBO-Brabant hoe je een gesprek aanvraagt. Én hoe je ook dit zinvolle en zingevende vrijwilligerswerk kunt doen.

KBO-Brabant is deelnemer aan de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid.

Foto: Pixabay