Initiatief door heel Nederland

Hulp vragen en aanbieden via #Nietalleen. Ook telefonisch

Met het nieuwe platform #Nietalleen verbinden onder meer de Protestantse Kerk, ChristenUnie, Rooms Katholieke Kerk, Kerk in Actie en EO de talloze lokale hulpinitiatieven aan elkaar en aan hulpvragers.

Nederland laat zich tijdens deze ‘corona-tijd’ van haar beste kant zien. Op veel plekken worden boodschappen gedaan medicijnen gehaald en wordt voedsel ingezameld voor de voedselbank. Mensen die behoefte hebben aan hulp kunnen zich aanmelden via nietalleen.nl of bellen naar het nummer 0800 1322.

Op het platform #Nietalleen wordt de hulpvraag en het hulpaanbod door één van de samenwerkende organisaties of kerken opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie bij de hulpvrager in de buurt.

In Nunspeet had de voedselbank een tekort door het coronavirus. Dat raakte mij. Dat kwetsbaren de eerste klappen gaan opvangen mag niet zo zijn. Ik ben toen gaan kijken hoe we zoveel mogelijk mensen op de been kunnen krijgen. We hopen dat #Nietalleen een plek wordt, waar veel mensen kunnen aankloppen in hun nood en eenzaamheid. En dat we dan door woord en daad kunnen zeggen: je bent niet alleen – initiatiefnemer Tiemen Westerduin

Kijk op nietalleen.nl.