Initiatief door heel Nederland

Nieuws ontdekken en ontmoeten met een studiekring

Een Studiekring is een plek waar iets nieuws te ontdekken valt, het gezellig is en die je bij de tijd houdt. Op ruim 100 plekken in het land komen om de week een groep senioren ervoor bij elkaar.

Een studiekring is een vaste groep van 10 tot 15 senioren, die doorgaans om de veertien dagen bij elkaar komt. Elke bijeenkomst duurt zo’n twee uur en start doorgaans met een “rondje actualiteiten”. Daarin vertelt iedere deelnemer wat hem of haar in de afgelopen periode heeft geraakt. Vervolgens wordt er door één van de kringleden een presentatie gegeven over een onderwerp naar eigen keuze. Vaak is er tijdens of na die presentatie de mogelijkheid voor vragen en discussie.

De studiekringen zijn een initiatief van Platform Studiekringen50plus.

Fit en gezond brein

‘Het houdt het hoofd jong en bevredigt de nieuwsgierigheid’, aldus één van de deelnemers. Bij een studiekring blijft je geest actief. Het sluit direct aan bij de boodschap van Dick Swaab, emeritus hoogleraar neurobiologie, AMC, Universiteit van Amsterdam en Eric Scherder, de bekende neuropsycholoog van de Vrije Universiteit in Amsterdam, eveneens met emeritaat als hoogleraar maar nog steeds zeer actief. Zij pleiten beiden nadrukkelijk voor een fit en gezond brein.

Sociaal

De tweede belangrijke doelstelling van studiekringen is het sociale aspect. De studiekring betekent voor deelnemers vaak regelmatige, belangrijke en waardevolle contacten met anderen. Studiekringbijeenkomsten zijn een baken in hun agenda. Om die reden is het Platform ook aangesloten bij de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid.

Heel Nederland

Vanaf 2016 is het Platform Studiekringen50plus, bestaande uit vrijwilligers en mét ondersteuning vanuit de bibliotheekwereld, drukdoende om studiekringen in heel Nederland te introduceren. En met succes: in de afgelopen 3 jaar zijn er zo’n 35 nieuwe studiekringen gestart. In Nederland zijn  (stand januari 2022) meer dan 100 studiekringen actief.

Meer informatie

Kijk op www.studiekringen50plus.nl. Je kunt lid worden van een bestaande kring, maar ook zelf een kring starten, ondersteund door de lokale bibliotheek en het Platform. De kosten voor de deelnemers zijn minimaal.