Initiatief in 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant

Eenzaamheid in het onderwijsprogramma

Bij het Sint-Janslyceum in ’s-Hertogenbosch krijgt het thema eenzaamheid een plaats in het onderwijsprogramma. De scholengemeenschap wil leerlingen bewust maken van eenzaamheid onder ouderen in hun buurt. Samen met de leerlingen worden de komende periode verschillende activiteiten georganiseerd.

Ramona van de Kamp is teamleider Havo onderbouw en docente Nederlands: “Burgerschapsvorming heeft een prominente plaats binnen onze school. We brengen onze leerlingen het belang bij van andere mensen helpen, respectvol met elkaar omgaan en het leveren van een positieve bijdrage aan de samenleving. Zo kwamen we op de gedachte om bij te dragen in de strijd tegen eenzaamheid.”

Contact met stichting Met je hart

“Eigenlijk wilden we op school een lunch voor ouderen organiseren in de Week tegen Eenzaamheid, maar het bleek lastig om ouderen te bereiken omdat we die niet in ons netwerk hebben. Daarom hebben we contact gezocht met stichting Met je hart. We vinden het belangrijk om gedurende het hele schooljaar stil te staan bij eenzaamheid. Samen met Antoinette Brok, de regiocoördinator van Met je hart, hebben we voor alle havo 2-klassen een programma ontwikkeld voor de komende periode.”

Activiteiten rond thema’s burgerschapsvorming en eenzaamheid

“Dat ging van start met een kick-off Sint Jans-lyceum wil betekenisvol bijdragen_2waarbij Antoinette en de directeur van de stichting, Aimée Romme, presentaties hebben gegeven voor de betrokken klassen. Ze hebben verteld wat hun werk inhoudt en de leerlingen tips gegeven wat ze zelf kunnen doen om eenzaamheid te helpen verminderen. Verder vinden er verschillende activiteiten plaats rond de thema’s burgerschapsvorming en eenzaamheid, zoals een bezoek aan woonzorgcentrum Van Neynsel Antoniegaarde en een lunch op school voor 20 ouderen die is gesponsord door de Jumbo.”

“Zo willen we een oudere uitnodigen om een kaartje terug te sturen”

Verschillende workshops

“Verder geeft één van onze docenten Art & Design een creatieve workshop Doosjes maken waarin leerlingen een briefje met een mooie wens voor een oudere stoppen. Daarnaast sturen leerlingen een zelfgemaakte kaart naar een oudere voorzien van een gefrankeerde envelop met hun eigen adres om hem of haar uit te nodigen een kaartje terug te sturen. En ook komt een tekenaar, die zijn eigen verhaal over eenzaamheid vertelt, een workshop Perspectief tekenen geven.”

“Dankzij de expertise en het netwerk van stichting Met je hart hebben we het thema eenzaamheid een plaats kunnen geven in ons onderwijsprogramma. Zo hopen we op een betekenisvolle manier ons steentje bij te dragen.”

Meer informatie

Kijk op de website van het Sint-Janslyceum en van stichting Met je hart