Initiatief door heel Nederland

Vier Burendag

Burendag wordt ieder jaar op de 4e zaterdag in september gevierd. Burendag is een dag waarop de buurt gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Vorig jaar was Burendag wel net iets anders dan anders; belangrijk was voldoende afstand houden en de dag op een veilige manier vieren, voor de deur! Het Oranje Fonds en Douwe Egberts zijn de initiatiefnemers van Burendag. Maar waarom eigenlijk? Waarom is Burendag belangrijk om te vieren?

De gedachte achter Burendag: buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Op Burendag kom je op een makkelijke manier met elkaar in contact. Je voelt je daarna meer thuis in je eigen buurt, omdat je meer mensen kent. Wil je zelf ook meedoen met jouw buurt? Meld je aan via www.burendag.nl!

  • Er zijn jaarlijks maar liefst zo’n 1 miljoen mensen die meedoen.
  • In 2022 staat Burendag voor 24 september gepland.

Basis voor nieuwe contacten

Ellen van der Linde, Marketing Manager Douwe Egberts Nederland : ‘Tijdens Burendag wordt vaak de basis gelegd voor nieuwe contacten. Zo kan één dag een effect hebben dat veel langer duurt. De dag levert blije, verraste gezichten op. Vaak nemen buren meer contact met elkaar op na Burendag en ze doen meer voor elkaar. Bijvoorbeeld oppassen of helpen bij een klusje in huis. Of ze gaan vaker bij elkaar op de koffie.’

Vaak nemen buren meer contact met elkaar op na Burendag en ze doen meer voor elkaar.

Verbinding

Martin Blokpoel, communicatieadviseur Oranje Fonds: ‘Verbinding, daar draait Burendag om. We willen er ook dit jaar weer voor zorgen dat zoveel mogelijk buren elkaar leren kennen of elkaar weerzien. Want dat was lange tijd wel anders. Er waren geen buurtbijeenkomsten, buurthuizen konden geen activiteiten organiseren, verenigingen lagen grotendeels stil. Terwijl verbinding tussen mensen een belangrijke basis vormt voor de aanpak van sociale vraagstukken zoals eenzaamheid, armoede en polarisatie. En die verbinding begint op Burendag. Dus Burendag maakt een wezenlijk verschil, het doet ertoe.’

Ben je op zoek naar inspiratie voor het organiseren van activiteiten in jouw buurt, neem dan een kijkje op www.burendag.nl/voorbeelden.

Voor iedereen

Burendag is voor iedereen. Ellen: ‘Het is belangrijk om iedereen te betrekken en uit te nodigen. Juist ook de mensen die meestal op de achtergrond blijven. Soms is er weinig sociaal contact in een buurt. Het kan ook zijn dat een clubje buren elkaar al kent en samen afspreekt, maar het gaat nu juist ook om de mensen die elkaar niet vanzelfsprekend tegenkomen. De mensen zonder gezinnen of die al wat ouder zijn bijvoorbeeld.’

Mensen voelen zich meer thuis

66% van de mensen heeft na Burendag meer contact met de buren, bleek uit onderzoek van het Oranje Fonds in 2019 onder deelnemers van Burendag. Mensen voelen zich meer verbonden met de buurt en de bewoners en 67% voelt zich meer thuis en betrokken.

Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid

Zowel Douwe Egberts als het Oranje Fonds zijn deelnemer aan de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Ellen: ‘Dat past gewoon ontzettend goed. Wij willen mensen met elkaar verbinden en contact tussen buurtgenoten bevorderen in buurten. Burendag is een mooi middel.’