Hulst

Hulst kijkt naar wat nog wél kan

In Hulst lag er begin 2020 een omvangrijk plan om eenzaamheid aan te pakken. Toen kwam corona. Veel initiatieven en activiteiten konden niet doorgaan, maar de strijd tegen eenzaamheid is niet gestaakt. Gemeente, welzijnsorganisaties en vrijwilligers kijken wat er nog wél kan en brengen inwoners met elkaar in contact.

“Elke keer als de coronamaatregelen veranderen, bekijken we opnieuw waar kansen liggen. Tot nu toe hebben we veel kunnen organiseren. Denk aan een boodschappendienst, een schrijfmaatjesproject en balkonbeweeglessen. Maar ook wekelijkse activiteiten die nu online plaatsvinden, zoals de bingo of het koffie-uurtje”, vertelt Mariska Sijs, coördinator bij Stichting Hulst voor Elkaar. “Het fysieke contact kunnen we online natuurlijk niet evenaren, maar we proberen er zo veel mogelijk uit te halen. Inwoners stellen dat op prijs.”

Kracht van de wijk

Mariska vervolgt: “Bij alle activiteiten merken we dat de kracht van de wijk enorm belangrijk is. Als buren naar elkaar omkijken en de organisaties in de wijk weten te vinden, wordt eenzaamheid zichtbaar en kun je mensen helpen. Toen in de zomer muzikanten buiten in wijken optraden, ontmoetten buren elkaar en maakten ze een praatje. Dan valt het op als een buur er niet bij is. En met kerst konden inwoners mensen opgeven voor een kerstontbijtje. Zo merkten die mensen dat ze niet werden vergeten. We hadden wel 200 aanmeldingen! En daar zaten ook mensen bij die we nog niet in beeld hadden. Die bellen we nu na om te vragen of we iets voor ze kunnen doen.”

Bij de aanmeldingen voor het kerstontbijt zaten mensen die we nog niet in beeld hadden. Die bellen we nu na.

Stevigere aanpak eenzaamheid

“Er vinden in Hulst dus allerlei activiteiten plaats om eenzaamheid tegen te gaan. Dat was overigens ook al zo vóór corona. Ze staan alleen vaak los van elkaar en we bereiken vooral eenzame ouderen die al in beeld zijn”, aldus Mariska. De gemeente Hulst wil eenzaamheid op grotere schaal gaan aanpakken. Ze wil activiteiten een blijvend karakter geven en eenzame inwoners die nog niet in beeld zijn – ook jongeren – achterhalen. Bijvoorbeeld met het Signaalpunt tegen Eenzaamheid.

Een positief effect van het Signaalpunt tegen Eenzaamheid is dat inwoners zich aanmelden voor vrijwilligerswerk.

Signaalpunt tegen Eenzaamheid

Het Signaalpunt tegen Eenzaamheid is een initiatief van de gemeente Hulst en Stichting Hulst voor Elkaar. Het komt uit de toolkit van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid. Inwoners kunnen er terecht als ze vermoeden dat iemand eenzaam is. Door corona komen er alleen niet veel meldingen binnen. Mariska: “Veel meer mensen dan normaal zijn nu eenzaam. En ze schamen zich er nu minder voor om dat te zeggen. Toch merken we een positief effect van het signaalpunt. Veel inwoners willen iets doen en hebben zich aangemeld voor vrijwilligerswerk. De saamhorigheid groeit. Niemand wil eenzaamheid in de stad.”

Meer informatie