Toolkit

Signaleren van eenzaamheid

We bundelen de krachten om te voorkomen dat Nederlanders in een sociaal isolement raken. Het actieprogramma maakt zich sterk voor een lokaal signaleringsnetwerk (of systeem) waarin meldingen en opvolging van meldingen van eenzaamheid zijn georganiseerd en geborgd binnen de lokale aanpak eenzaamheid.

 

handreiking signaleren voorpaginaTool: Handreiking Signaleren voor gemeenten

In deze handreiking gaan we in op de verschillende stappen van het signaleren. Ook geven we handvatten en tips over wat u als gemeente kunt doen om de signalering van eenzaamheid te versterken.

Download de handreiking (pdf)

Signaleringskaart Eenzaamheid

Hoe eerder eenzaamheid wordt (h)erkend, hoe meer je kunt doen voor jezelf of een ander. Op deze kaart vind je signalen en gesprekstips om eenzaamheid bespreekbaar te maken.

Download de signaleringskaart (pdf)

Tool: Signaalpunt tegen Eenzaamheid

Een Signaalpunt in je gemeente biedt voor veel partijen die in contact staan met kwetsbare inwoners de mogelijkheid om meldingen van eenzaamheid ergens neer te leggen. Denk bijvoorbeeld aan wat minder voor de hand liggende partijen zoals een dierenwinkel, apotheek of huismeesters. Het lokale digitale signaleringssysteem ‘Signaalpunt tegen Eenzaamheid’ is een applicatie waarmee gemeenten een signaalpunt kunnen inrichten. De Eén tegen eenzaamheid-adviseurs zijn bekend met het signaalpunt en kunnen gemeenten begeleiden bij realisatie. Aan het signaalpunt zijn kosten verbonden.

beeld signaleren puntHet Signaalpunt tegen eenzaamheid is als ‘MeldIsolement’ ontwikkeld voor de gemeente Rotterdam. Uitvoerder is Innoveere.

Eenzaamheid. In iedere gemeente wonen mensen die eenzaam zijn.
Er gaan dagen voorbij zonder enig sociaal contact. Of ze hebben niemand om lief en leed mee te delen.
Niemand om te helpen als dat nodig is.
Om als gemeente steun te kunnen bieden aan deze groep is het van belang dat mensen die in sociaal isolement leven, in beeld zijn.
Zodat we met elkaar de eenzaamheid kunnen verminderen.
En mensen er niet alleen voor staan.
Mensen zoeken niet gemakkelijk hulp als ze zich eenzaam voelen of alleen zijn.
Dit komt omdat men niemand tot last wil zijn of zich schaamt.
Je zou denken dat deze groep onopgemerkt blijft. Echter klopt dit niet:
Neem bijvoorbeeld een kapper die duidelijke signalen van eenzaamheid waarneemt.
Een postbezorger of apothekersassistente. Of gewoon een buurtgenoot.
Zij maken zich zorgen, zien de eenzaamheid…
maar zijn niet altijd in de positie zelf actie te ondernemen.
Een zorgprofessional kan dat wel.
Vanuit deze gedachte is een slimme oplossing ontstaan: het Signaalpunt Tegen Eenzaamheid.
Bij het signaalpunt kan de kapper zijn zorgen neerleggen…
en zo bijdragen aan een oplossing.
Een door de gemeente aangewezen organisatie zorgt, via het Signaalpunt…
dat de juiste vervolgstappen in gang worden gezet.
Binnen 48 uur komt er iemand langs bij de persoon in kwestie.
De persoon kan dan zelf aangeven of er hulp nodig is.
Samen wordt er gekeken naar een oplossing voor de lange termijn.
Op deze manier is het voor iedereen in de gemeente mogelijk…
om laagdrempelig een signaal door te geven bij vermoedens van eenzaamheid.
Ga naar signaalpunt.nl en kijk hoe jouw gemeente mee kan doen.

Deze video omschrijft de werking van het Signaalpunt tegen Eenzaamheid middels een animatie.

 

Verwijzing: de Luisterlijn

De Luisterlijn staat dag en nacht voor mensen klaar met een luisterend oor. De Luisterlijn is per telefoon, mail of chat bereikbaar. Het gesprek kan gaan over verdriet, verlies, zorgen of eenzaamheid. Of iets anders. De vrijwilligers van de Luisterlijn hebben tijd en aandacht voor het verhaal. Ze luisteren, denken met mee, staan even naast de beller. Anoniem. Mensen kunnen hun hart luchten.

Relevante publicaties