Toolkit

Signaleren

We bundelen de krachten om te voorkomen dat Nederlanders in een sociaal isolement raken. Het actieprogramma maakt zich sterk voor een lokaal signaleringsnetwerk (of systeem) waarin meldingen en opvolging van meldingen van eenzaamheid zijn georganiseerd en geborgd binnen de lokale aanpak eenzaamheid.

 

Tool: Signaalpunt tegen eenzaamheid

Het Signaalpunt tegen eenzaamheid biedt voor veel partijen die in contact staan met ouderen de mogelijkheid om signalen van eenzaamheid ergens neer te leggen. Denk bijvoorbeeld aan wat minder voor de hand liggende partijen zoals een dierenwinkel, apotheek of huismeesters. Het lokale digitale signaleringssysteem ‘Signaalpunt tegen eenzaamheid’ wordt in samenwerking met het ministerie van VWS ter beschikking gesteld aan alle gemeenten in Nederland en gemeenten worden bij de invoering van het systeem ondersteund.

Het Signaalpunt tegen eenzaamheid is als ‘Meldisolement’ ontwikkeld door de gemeente Rotterdam en het Centrum voor Publieke Innovatie (CPI).

  • Informatieblad (pdf) voor gemeenten
  • Flyer (pdf) over de aanpak en het signaalpunt (voorheen: MeldIsolement)

Signaleringskaart Eenzaamheid

Hoe eerder eenzaamheid wordt (h)erkend, hoe meer je kunt doen voor jezelf of een ander. Op deze kaart vind je signalen en gesprekstips om eenzaamheid bespreekbaar te maken.

Download de signaleringskaart (pdf)

Verwijzing: de Luisterlijn

De Luisterlijn staat dag en nacht voor mensen klaar met een luisterend oor. De Luisterlijn is per telefoon, mail of chat bereikbaar. Het gesprek kan gaan over verdriet, verlies, zorgen of eenzaamheid. Of iets anders. De vrijwilligers van de Luisterlijn hebben tijd en aandacht voor het verhaal. Ze luisteren, denken met mee, staan even naast de beller. Anoniem. Mensen kunnen hun hart luchten.

Relevante publicaties