Toolkit

Deskundigheidsbevordering

Investeren in de deskundigheid rondom het thema eenzaamheid van zowel professionals als vrijwilligers heeft een sterk positief effect op de lokale aanpak eenzaamheid.

Tool: Aandachtspunten deskundigheidsbevordering eenzaamheid

Beeld bij Deskundigheidsbevordering aandchtspuntenDe lijst Aandachtspunten deskundigheidsbevordering eenzaamheid is bedoeld als hulpmiddel voor beleidsambtenaren en/of (inkoop)medewerkers van gemeenten of organisaties die zich met deze deskundigheidsbevordering bezighouden. In eerste instantie bij de bepaling aan wat voor soort training of cursus behoefte is; in tweede instantie achteraf, bij de evaluatie van een cursus of training.

Aandachtspunten deskundigheidsbevordering eenzaamheid (pdf)

Voorbeelden van deskundigheidsbevorderingstrainingen en workshops

Trainingen om eenzaamheid bespreekbaar te maken

Movisie heeft trainingen ontwikkeld over het bespreekbaar maken van eenzaamheid voor professionals, vrijwilligers en trainers. Hiermee wil Movisie handvatten bieden om eenzaamheid vanuit een rustige en open houding bespreekbaar te maken. Bijbehorende handboeken en materialen – zoals deze routekaart In gesprek over eenzaamheid (pdf) – zijn downloadbaar.

  • Train-de-trainer Verbinden met eenzaamheid
  • Train-de-trainer In gesprek over eenzaamheid

Trainingen om eenzaamheid bespreekbaar te maken, Movisie

Eenzaam ben je niet alleen

Met behulp van dit werkboek kunnen professionals en vrijwilligers elkaar helpen bij de ondersteuning van mensen die hiermee kampen.

Werkboek Eenzaam ben je niet alleen, Wmo-werkplaatsen

Ter inspiratie: Trainingen en workshops Coalitie Erbij Rotterdam

Coalitie Erbij Rotterdam heeft trainingen en workshops ontwikkeld voor professionals en vrijwilligers. Deze kunnen gratis of tegen een kleine vergoeding worden afgenomen door organisaties of netwerken in Rotterdam die zich (verder) willen verdiepen in eenzaamheid en sociaal isolement.

Website Coalitie Erbij Rotterdam

Colleges over eenzaamheid

Vanwege ‘corona’ kon de lezing over eenzaamheid van Eric Schoenmakers (Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven en lid van de Wetenschappelijke adviesraad Eén tegen eenzaamheid) bij de Vrijwilligerscentrale Utrecht niet doorgaan. In plaats daarvan nam hij de lezing op in 3 colleges. Je kunt ze bij vimeo zien.

Zie ook website Vrijwilligerscentrale Utrecht  – met workshops eenzaamheid signaleren & bespreekbaar maken.