Toolkit

Lokale coalitie

Iedereen kan iets doen tegen eenzaamheid. Mobiliseer publieke én private partijen in een lokale coalitie (netwerk).  Zo wordt de maatschappelijke uitdaging om eenzaamheid aan te pakken breder gedragen dan door de gemeente alleen. Adviseurs vanuit het actieprogramma kunnen gemeenten op verschillende manieren ondersteunen in het opzetten van een lokale coalitie.

Bekijk hier voorbeelden van lokale coalities en lokale aanpak van eenzaamheid.

 

Tool: adviseur Eén tegen eenzaamheid

Als deelnemende gemeente bieden wij je ondersteuning bij het vormen of versterken van een lokale coalitie met een adviseur. Neem contact op met het programmateam via lokaleaanpakeenzaamheid@minvws.nl.

Tool: Handreiking Kom erbij met kunst en cultuur

De informatie in deze handreiking helpt sociale en culturele professionals hun krachten te bundelen. Met:

  • achtergrondinformatie over eenzaamheid;
  • een beschrijving van de werkzame elementen van kunst en cultuur;
  • de tien stappen voor succesvolle samenwerking tussen sociale en culturele partners;
  • en meer dan zeventig inspirerende praktijkvoorbeelden.

De handreiking is samengesteld door LKCA, Cultuurconnectie en de toenmalige Coalitie Erbij n.a.v. pilots in 10 gemeenten.

Handreiking Kom erbij met kunst en cultuur

Tool: Draaiboek startbijeenkomst

Markeer de lancering van een lokale coalitie met een startbijeenkomst. Voor het organiseren van een succesvolle startbijeenkomst is er een voorbeeld Draaiboek Startbijeenkomst opgesteld. Doe er je voordeel mee!

Relevante publicaties