Toolkit

Lokale coalitie

Iedereen kan iets doen tegen eenzaamheid. Mobiliseer publieke én private partijen in een lokale coalitie (netwerk).  Zo wordt de maatschappelijke uitdaging om eenzaamheid aan te pakken breder gedragen dan door de gemeente alleen. Adviseurs vanuit het actieprogramma kunnen gemeenten op verschillende manieren ondersteunen in het opzetten van een lokale coalitie.

Bekijk hier voorbeelden van lokale coalities en lokale aanpak van eenzaamheid.

 

Tool: Adviseur Eén tegen eenzaamheid

Als deelnemende gemeente bieden wij je ondersteuning bij het vormen of versterken van een lokale coalitie met een adviseur. Neem contact op met het programmateam via eenzaamheid@minvws.nl.

Cover handreiking Samenspel lokale coalitiesTool: Handreiking Samenspel lokale coalities tegen eenzaamheid

Het verminderen van eenzaamheid vraagt om een blijvende, lokaal verankerde aanpak. Een aanpak met een duurzame samenwerking tussen organisaties, bedrijven en burgers. In deze handreiking leest u hoe u lokale coalities blijvend maakt.

Handreiking Samenspel lokale coalities tegen eenzaamheid (pdf)

Praatplaat Samenspel lokale coalities tegen eenzaamheid (pdf)

Beeld handreiking ondernemersTool: Handreiking Eén tegen eenzaamheid met ondernemers

Ook ondernemers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid. Zij zijn vaak zeer betrokken bij de lokale samenleving en komen op een laagdrempelige manier in contact met de doelgroep. Deze handreiking is gemaakt om gemeenten te helpen bij het betrekken van het lokale bedrijfsleven bij de aanpak van eenzaamheid.

Handreiking Eén tegen eenzaamheid met ondernemers (pdf)

Inspiratiebladen bij de Handreiking Eén tegen eenzaamheid met ondernemers (pdf)

Tool: Handreiking Kom erbij met kunst en cultuurkom erbij brochure kunst

De informatie in deze handreiking helpt sociale en culturele professionals hun krachten te bundelen. Met:

  • achtergrondinformatie over eenzaamheid;
  • een beschrijving van de werkzame elementen van kunst en cultuur;
  • de tien stappen voor succesvolle samenwerking tussen sociale en culturele partners;
  • en meer dan zeventig inspirerende praktijkvoorbeelden.

De handreiking is samengesteld door LKCA, Cultuurconnectie en de toenmalige Coalitie Erbij n.a.v. pilots in 10 gemeenten.

Handreiking Kom erbij met kunst en cultuur

Whitepaper relatie eenzaamheid en sport & bewegen

Deze whitepaper van het Kenniscentrum Sport & Bewegen zet feiten en voorbeelden op een rij van hoe sport & bewegen een rol kan spelen bij het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen.

Whitepaper Eenzaamheid van Kenniscentrum Sport & Bewegen

Tool: Betrokken buurten

Bewonersinitiatieven richten zich op het verbinden van buren en het organiseren van ontmoetingen, zodat er een welkome buurt ontstaat. De toolkit Betrokken Buurten tegen eenzaamheid is speciaal ontwikkeld voor en door bewonersinitiatieven die eenzaamheid willen verminderen of voorkomen in hun buurt of dorp. Maar ook anderen vinden waardevolle informatie in de toolkit, zoals gemeenten.

Toolkit Betrokken buurten (LSABewoners)

Tool: Draaiboek startbijeenkomst

Markeer de lancering van een lokale coalitie met een startbijeenkomst. Voor het organiseren van een succesvolle startbijeenkomst is er een voorbeeld Draaiboek Startbijeenkomst opgesteld. Doe er je voordeel mee!

Relevante publicaties