Toolkit

Een luisterend oor, 24 uur per dag

De Luisterlijn staat dag en nacht voor mensen klaar met een luisterend oor. De Luisterlijn is per telefoon, mail of chat bereikbaar.

Het gesprek kan gaan over verdriet, verlies, zorgen of eenzaamheid. Of iets anders. De vrijwilligers van de Luisterlijn hebben tijd en aandacht voor het verhaal. Ze luisteren, denken met mee, staan even naast de beller. Anoniem. Mensen kunnen hun hart luchten.

Materialen

Flyer Wat kan de Luisterlijn voor gemeenten betekenen (pdf)

“Met de Luisterlijn hebben gemeenten een goed instrument in handen om eenzaamheid, en daarmee de druk op hulpen zorgorganisaties, te verlichten.”

Filmpje voor wachtruimte van gemeente of bijvoorbeeld huisarts (mp4)

“Erover praten lucht op”

Factsheet de Luisterlijn (pdf)

“20,2% van de bellers, mailers en chatters zegt zich alleen te voelen.”

Luisteroefeningen (pdf)

”Train je oren | 13 luisteroefeningen”

Luistertips  (pdf)

”Echt contact | 15 luistertips”

Hier vind je de contactgegevens van het kantoor van de Luisterlijn.

Wil je een vrijwilliger van de Luisterlijn spreken met je verhaal? Kijk hier