Toolkit

Over de drempel

Als eenzame 75-plussers niet of nauwelijks nog over hun eigen drempel komen, maakt dat het lastig om deze doelgroep te bereiken. Daarom spoort het actieprogramma gemeenten aan om te investeren in contact met deze doelgroep.

 

Tool: Handreiking voor huisbezoeken 75+

Jaarlijkse huisbezoeken bij alle 75-plussers in de gemeente is een manier om deze groep te bereiken. Gemeente Rotterdam heeft een handreiking ontwikkeld voor het uitvoeren van zulke bezoeken voor gemeenten die deze handschoen oppakken. De handreiking bevat tips en adviezen, uitgewerkt op basis van verschillende ervaringen uit de praktijk vanuit de welzijnsinstellingen, Coalitie Erbij Rotterdam en de gemeente zelf. Laat iedereen er zijn of haar voordeel mee doen en gebruik wat je kan gebruiken en pas aan waar nodig.

Een adviseur vanuit het actieprogramma kan je gemeente ondersteunen bij de implementatie van het uitvoeren van (jaarlijkse) huisbezoeken.

Handreiking Huisbezoeken 75+ (pdf)

Goede Buren + Goed Gesprek

Goede Buren is een documentaire (zie NPOStart) over eenzaamheid onder ouderen in Rotterdam. Centraal staan de huisbezoeken, die vrijwilligers Ada (59) en Wilma (70) afleggen. De makers bieden een vertoning aan inclusief nabespreking.

Goede Buren + Goed Gesprek

Relevante publicaties