Toolkit

Interventies

Welke eenzaamheidsinterventies zet je in? Wat werkt? Op deze pagina vind je bronnen voor effectieve en kansrijke interventies en een aantal specifiek vanuit het actieprogramma ontwikkelde interventies.

 

Verwijzing: Wat werk bij de aanpak van eenzaamheid?

Movisie dook samen met experts de internationale literatuur in en zette werkzame factoren en veelbelovende aanpakken op een rij.

Dossier Wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid

Tool: Aan de slag met eenzaamheidsinterventies

Deze handreiking biedt een overzicht van de actuele kennis over interventies en een werkblad om eigen interventies onder de loep te nemen. Organisaties kunnen de handreiking gebruiken om hun aanbod te verbeteren én nieuw aanbod te ontwikkelen. Ontwikkeld door Eric Schoenmakers (Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid) i.s.m. Tamara Bouwman (Vilans) en Theo van Tilburg (VU).

Download de handreiking (pdf)

Tool: jongeren betrekken met Maatschappelijke diensttijd

MDT biedt jongeren de kans hun talenten te ontdekken, anderen te ontmoeten en iets terug te doen voor de samenleving. MDT zet jongeren hierbij zelf aan het roer en draagt bij aan positief en preventief jeugdbeleid. Zo kan MDT op waardevolle manieren bijdragen aan de beleidsdoelen in jouw gemeente. Je leest alles over de link tussen MDT en het onderwerp eenzaamheid in dit document.

Factsheet inzet MDT (pdf)

Verwijzing: Databank Effectieve sociale interventies

In de Databank Effectieve sociale interventies (Movisie) vind je onder meer eenzaamheidsinterventies, onderverdeeld in beoordelingsniveaus effectief, goed onderbouwd en goed beschreven..

Databank Effectieve sociale interventies

Verwijzing: Loket Gezond Leven

Deze website biedt professionals en beleidsmakers kennis, tips en praktische handvatten bij hun werk aan de gezonde leefstijl van iedereen, waaronder eenzaamheid.

Databank Loket Gezond Leven

Verwijzing: Kenniscentrum Sport & Bewegen

In deze database vind je de sport- en beweeginterventie die ook ingezet kunnen worden voor het verminderen van eenzaamheid.

Databank sport- en beweeginterventies

Daarnaast heeft het Kenniscentrum deze whitepaper (2019) samengesteld met feiten en voorbeelden hoe sport en bewegen een rol kunnen spelen bij het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen.

Projectenoverzicht subsidietraject ‘Versterking aanpak eenzaamheid’ ZonMw

Subsidie in het kader van het programma Eén tegen eenzaamheid. In het overzicht vind je gehonoreerde projecten die ondersteund worden in (door)ontwikkeling en evaluatie, beschrijving en theoretische onderbouwing om te komen tot meer (inzicht in) werkzame interventies.

Projectenoverzicht ZonMw-subsidie (pdf)

Eenzaamheid verminderen: wat kunnen we leren van 15 eenzaamheidsprojecten?

Movisie onderzocht 15 projecten uit het subsidietraject ‘Versterking aanpak eenzaamheid’ op geleerde lessen: wat werkt goed in de uitvoering én wat draagt binnen de aanpak van de projecten bij aan het verminderen van eenzaamheid. Met de inzichten kunnen gemeenten en maatschappelijke organisaties de kwaliteit van de projecten die zij subsidiëren dan wel uitvoeren verbeteren. (2022)

Onderzoeksrapport (pdf) en korte weergave in infographic (pdf)

Tool: Draaiboek Partou

Luisteren, inleven, elkaar troosten, uitbundig lachen en plezier maken. Vrienden maken je leven leuker. Of je nu jong bent of oud. Samen met verpleeghuis Careyn Rosendael organiseert Partou kinderopvang een gezellige Jong & Oud-middag. Bewoners van Careyn en kinderen van Partou nemen samen deel aan allerlei gezellige activiteiten.

Bekijk hier zes tips en download het handboek

Beeld Sociaal Vitaal in KleurTool: Sociaal Vitaal in Kleur

Een uitbreiding van het bestaande programma Sociaal Vitaal dat gemeenten kunnen inzetten voor en met migrantenouderen vanaf 55 jaar, die onvoldoende lichamelijk actief zijn, een klein tot geen sociaal netwerk hebben en zich mede hierdoor in een kwetsbare situatie begeven. Ontwikkeld door Netwerk NOOM.

Lees wat het je als gemeente oplevert

Download de informatiebrochure Sociaal Vitaal in Kleur (pdf)

Tool: Een nieuwe morgen

In het magazine Een nieuwe morgen van documentairemaker eenvandejongens vind je tips en adviezen over echt contact tussen jong en oud. Wat halen jongeren en ouderen uit het contact met elkaar, wat zijn obstakels en mogelijke oplossingen? Maar ook wat zijn de belangrijkste thema’s die voortkwamen uit tien bijeenkomsten over contact tussen generaties. Met spel.

Download magazine Een nieuwe morgen

Tool: Verbetertool eenzaamheid

Met deze verbetertool van Movisie (ontwikkeld i.s.m. de gemeente Amsterdam) ga je aan de slag om jouw project of aanpak van eenzaamheid nog beter te maken. Hiervoor worden inzichten uit onderzoek en praktijk over werkzame elementen gebruikt. De tool bestaat uit drie stappen waarin je aan de hand van vijf thema’s met je aanpak aan de slag gaat.

Verbetertool eenzaamheid

Voorbeeld: lokale documenten

Relevante publicaties