Toolkit

Risicogebieden in kaart

Op deze website vind je kaarten en cijfers op gemeente-, wijk- en buurtniveau over verschillende vormen van eenzaamheid. Hierdoor wordt inzichtelijk in welke gebieden eenzaamheid vaker voorkomt.

Naast de eenzaamheidscijfers worden er cijfers gepresenteerd van kenmerken die gerelateerd zijn aan eenzaamheid. Onder personen met deze kenmerken komt eenzaamheid vaker voor. Eenzaamheid is via een vragenlijst gemeten. De indeling van de wijken en buurten is gebaseerd op de indeling van het CBS.

De  website van het RIVM maakt deel uit van de toolkit Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die gemeenten en lokale organisaties ondersteunt bij de aanpak van eenzaamheid.