Initiatief door heel Nederland

Samen voetbalherinneringen ophalen

Bij Voetbal Herinneringen kletsen ouderen samen lekker over voetbal. Net als vroeger.

Samen voetbalherinneringen ophalen. Dat is de essentie van het initiatief Voetbal Herinneringen (voorheen Football Memories). Ouderen ontmoeten elkaar in het stadion waar ze onder leiding van vrijwilligers herinneringen ophalen aan het rijke voetbalverleden van hun favoriete club. Elke sessie duurt 90 minuten met een kwartier theepauze. Voor veel deelnemers zijn sociaal contact als deze niet meer zo vanzelfsprekend. Voetbal Herinneringen is een programma van Alzheimer Nederland.

“Soms vergeet ik wat. Maar niet als het over voetbal gaat.” – ex-profvoetballer Jimmy Calderwood

Voetbal Herinneringen brengt kwetsbare ouderen – vooral mannen – weer in verbinding met de samenleving door betekenisvolle ontmoetingen tot stand te brengen. Mantelzorgers zien hun naasten opleven en hebben steun aan elkaar.

Hoe het werkt? Deelnemer Kees en zijn zoon Johan vertellen erover in dit filmpje op Youtube!

Voetbal Herinneringen in heel Nederland

Willem II startte in 2018 als eerste club in Nederland met Voetbal Herinneringen. Inmiddels zijn er al 25 clubs actief, zowel prof- als amateurclubs. Alzheimer Nederland biedt professionele ondersteuning bij het opzetten van het programma. Doel is om Voetbal Herinneringen breed in Nederland in te voeren en zo vele ouderen die niet op eigen kracht naar het voetbal kunnen, bij het programma te betrekken. Voetbal Herinneringen laat ouderen weer meedoen en erbij horen in de samenleving.

Meer informatie

Deelnemers en vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij de aangesloten clubs, kijk op www.alzheimer-nederland.nl/regios/voetbal-herinneringen welke clubs meedoen.

Clubs die zich willen aansluiten bij Voetbal Herinneringen kunnen vrijblijvend contact opnemen met oprichter/projectleider Arjen Pijfers.

Foto: Toin Damen