Initiatief in Kampen, Overijssel

Van begraafplaats naar ontmoetingsplek

Benno ten Brinke is in Kampen beheerder van Begraafplaats Bovenbroek. Van bezoekers kreeg hij nogal eens te horen dat ze niet meer de ruimte ervaren om over het verlies in gesprek te gaan. Zeker als het verlies een poosje terug is geleden. Veel van de regelmatige bezoekers zijn weduwe of weduwnaar. Hij voelde het verdriet en de eenzaamheid. Hij zette een picknicktafel neer en nam contact op met het welzijnswerk. Een ontmoetingsplek was het gevolg.

Daar nodigen gastvrouwen bezoekers uit voor een kopje koffie. Gratia Velema is een van die gastvrouwen. Ze vertelt over haar ervaringen in onderstaande video. “Het belangrijkste is een luisterend oor. Dat je luistert naar de verhalen van de mensen. Omdat er vaak veel eenzaamheid is, veel verdriet, een gemis. En soms gaat het ook gewoon over leuke dingen, het hoeft niet altijd over het verdriet te gaan.”

1
00:00:06,040 –> 00:00:08,600
Ik kwam hier weleens af en toe omdat
mijn vrouw hier lag.

2
00:00:08,720 –> 00:00:14,200
Fijne gesprekken gehad, bereidwillige
oren naar waar je mee zit,

3
00:00:14,400 –> 00:00:19,880
En vooral in de coronatijd,
toen je in een soort isolement kwam.

4
00:00:20,120 –> 00:00:23,200
Goedemorgen.
– Heeft u misschien zin in een bakje koffie?

5
00:00:23,400 –> 00:00:24,840
Nou, als dat zou kunnen.

6
00:00:24,960 –> 00:00:29,480
Ik ben hier gastvrouw op de begraafplaats,
ik ben hier iedere donderdagmorgen van 10 tot 12.

7
00:00:29,600 –> 00:00:34,520
Ik nodig de mensen uit voor een kopje koffie,
ze hebben de mogelijkheid om hun verhaal te doen.

8
00:00:34,600 –> 00:00:39,720
Eigenlijk is het belangrijkste een luisterend oor.
Dus dat je eigenlijk luistert naar de verhalen van mensen.

9
00:00:39,800 –> 00:00:44,680
Wat vaak veel eenzaamheid is,
veel verdriet, het gemis..

10
00:00:44,720 –> 00:00:49,080
..en soms ook gewoon leuke dingen,
het hoeft niet altijd maar over het verdriet te gaan.

11
00:00:49,760 –> 00:00:56,840
Zelf ben ik hier nu bijna 26 jaar werkzaam,
begonnen als grafdelver, gewoon tuinman,..

12
00:00:56,840 –> 00:01:02,680
..altijd buiten aan het werk, en dan viel het me vaak op
dat mensen komen met een vraag van..

13
00:01:02,680 –> 00:01:04,320
..goh, heb je een vuurtje voor me?

14
00:01:04,320 –> 00:01:08,160
En dan vervolgens stond ik een half uur, drie kwartier
met die mensen te kletsen.

15
00:01:08,160 –> 00:01:12,600
Je merkt dat sommige mensen eenzaam zijn, die zo
blij zijn met dat stukje aandacht..

16
00:01:12,600 –> 00:01:15,600
..dat ik dacht van: ‘Wat kan ik daar
nou toch eens mee doen?’

17
00:01:15,600 –> 00:01:21,320
Nou, langzaam tot het idee gekomen van, goh,
waar ligt nu die behoefte van die bezoeker eens te peilen..

18
00:01:21,320 –> 00:01:25,160
..en langzaam kwam die behoefte naar
boven, een bakje koffie..

19
00:01:25,160 –> 00:01:29,120
..een plaats waar men nog eens
hun verhaal kan doen.

20
00:01:29,120 –> 00:01:34,720
Want onze maatschappij is van, nou opschieten,
en alles moet snel en gehaast.

21
00:01:34,720 –> 00:01:38,040
Er is geen tijd meer voor rouw,
er is geen tijd meer voor verlies.

22
00:01:38,120 –> 00:01:41,240
We zijn gewoon begonnen aan
de picknickbank, meer niet.

23
00:01:41,480 –> 00:01:44,560
En ik denk dat dat
het geheim is.

24
00:01:44,680 –> 00:01:47,080
En dan krijg je een stukje vertrouwen,..

25
00:01:47,080 –> 00:01:51,960
..en ja, hoe moet ik het zeggen,
een soort binding met elkaar.

26
00:01:52,000 –> 00:01:56,000
Als je dan ziet dat iemand heel verdrietig is
en na een paar gesprekken dat je ziet..

27
00:01:56,000 –> 00:02:00,800
..dat iemand toch weer wat positiever wordt,
weer wat meer dingen gaat ondernemen..

28
00:02:00,800 –> 00:02:02,720
..ja, dat vind ik heel fijn om te zien.

29
00:02:02,720 –> 00:02:04,440
Daar word ik blij van, heel blij!

30
00:02:04,680 –> 00:02:07,440
En dan denk ik van,
ja Benno, dit heb je voor ogen gehad.

31
00:02:07,720 –> 00:02:11,200
Ik doe niks alleen, ik doe het
samen met een heel team van mensen.

32
00:02:11,320 –> 00:02:14,400
Samen staat hier bovenaan
in elk woordenlijstje.

Dit initiatief en vele anderen worden ondersteund door een subsidie van ZonMw in het kader van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid.