Handreiking voor gemeenten

Zo pak je de Week tegen Eenzaamheid in jouw gemeente op

De Week tegen Eenzaamheid is een perfecte gelegenheid om op lokaal niveau aandacht voor eenzaamheid te vragen en de aanpak te versterken. Maar hoe doe je dat? Daarover gaat deze pagina. Met goede voorbeelden uit het hele land!

De informatie is bedoeld voor initiatiefnemers, zoals gemeenten, welzijnsorganisaties en lokale coalities, vooral als zij nog niet eerder een Week tegen Eenzaamheid organiseerden. De pagina inspireert, informeert en biedt praktische hulpmiddelen om aan de slag te gaan. Zodat je op jouw eigen manier van jouw lokale Week tegen Eenzaamheid een succes kunt maken.

Handreiking

Wat is de Week tegen Eenzaamheid?

Sinds 2010 vindt elk jaar vanaf de laatste donderdag in september de Week tegen Eenzaamheid plaats. Het is een week vol met activiteiten die sociale contacten en sociale netwerken stimuleren. De Week vindt overal in Nederland plaats; deelname staat open voor elke gemeente en alle betrokken inwoners, vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en bedrijven. De Week tegen Eenzaamheid kan in elke gemeente een andere invulling hebben. Soms heet ie lokaal bijvoorbeeld ‘Week van de Ontmoeting’. of ‘Kom Erbij Week’. Ondersteund met een landelijke publiekscampagne vraagt de Week tegen Eenzaamheid aandacht voor eenzaamheid en zorgt voor concrete activiteiten voor mensen die zich eenzaam voelen.

Dit jaar vindt de Week tegen Eenzaamheid plaats van donderdag 26 september tot en met woensdag 2 oktober. De Week wordt landelijk geïnitieerd vanuit het VWS-programma Eén tegen eenzaamheid.

Boodschap

De oproep van de Week tegen Eenzaamheid is: “Kom erbij”. Deze ‘uitnodiging’ vind je op verschillende middelen terug. Er is landelijk geen ander specifiek thema aan de Week gekoppeld. Dat kun je lokaal desgewenst wel doen.

Hoe kan een Week tegen Eenzaamheid eruit zien?

In elke gemeente ziet de Week tegen Eenzaamheid er anders uit. Het hangt af van de persoonlijke voorkeur en ervaringen, ambities, wensen, mogelijkheden in tijd en geld, betrokken partijen en de kracht van samenwerking. In sommige gemeenten wordt een event op één dag georganiseerd, in andere gaat het om enkele speciale activiteiten en weer andere gemeenten organiseren een compleet week-programma waarin ook de relevante reguliere activiteiten in de spotlight worden gezet. Alles kan, zolang de activiteiten open, uitnodigend, laagdrempelig en zonder drang en dwang plaatsvinden!

Veelvoorkomende onderdelen zijn gezamenlijke activiteiten rond koken, eten, sport & spel, bewegen, creativiteit, kunst & cultuur en natuur. Informatiemarkten waar (lokale) organisaties zichzelf presenteren. Ook deskundigheidsbevordering en themabijeenkomsten vinden vaak plaats, zoals een training voor vrijwilligers in signaleren van eenzaamheid of een lezing van een ervaringsdeskundige.

 • Tip: belangrijk om te beseffen is dat juist bestaande initiatieven een plek kunnen krijgen in de Week tegen Eenzaamheid. Eventueel met een extra accent of aankleding, kunnen reguliere activiteiten in het programma van de Week tegen Eenzaamheid worden opgenomen en daarmee extra aandacht krijgen. Niet alles hoeft dus ‘nieuw’ georganiseerd te worden.

Het doel van de Week tegen Eenzaamheid

De Week tegen Eenzaamheid wil helpen het taboe op eenzaamheid te doorbreken en inwoners te activeren. Dit gebeurt door eenzaamheid te agenderen, bespreekbaar te maken en mensen meer bewust te maken van het thema. Daardoor kunnen meer mensen eenzaamheid signaleren en in actie komen, bij zichzelf of met anderen. Om daarmee uiteindelijk eenzaamheid te verminderen of voorkomen.

Eenzaamheid & Kom erbij

‘Eenzaamheid’ is een taboeterm. Het gebruik van het begrip vraagt een balans:

 • het taboe kan alleen verminderen door de term wél te gebruiken, vooral in het netwerk van mensen en organisaties die zich actief inzetten;
 • voor activiteiten gericht op de doelgroep zélf raden we aan de term niet te gebruiken. ‘Kom erbij’ is daarom de positieve oproep om activiteiten in de Week tegen Eenzaamheid onder te scharen.

Het staat je overigens geheel vrij om hierin lokaal andere keuzes te maken. Sommige gemeenten kiezen voor bijvoorbeeld de Week van de Ontmoeting, de Week van het Contact of de Week van het Geluk.

De betekenis van de Week tegen Eenzaamheid voor een gemeente of coalitie

Het meedoen aan de Week tegen Eenzaamheid biedt een gemeente of lokale coalitie verschillende mogelijkheden, ook in combinatie:

 • beeld Haarlemmermeerde Week is een momentum voor alle partijen om naar toe te werken. Het is een goede gelegenheid om het beleid, de plannen en de samenwerking onder de aandacht te brengen. Dat momentum wordt versterkt door de landelijke publiekscampagne;
 • Ook is de Week een aanleiding om samen in actie te komen. De Week activeert partijen en de onderlinge samenwerking;
 • de Week kan een goede aanleiding zijn om activiteiten in een gemeente te bundelen en elkaar over het aanbod te informeren. Dit werkt vooral als een gezamenlijke agenda en programmering tot stand komen;
 • de Week is een kans voor verbreding, om meer en nieuwe partijen te betrekken bij het onderwerp. De organisatie van een aantrekkelijk programma, de actie en energie van partijen kunnen inspirerend en uitnodigend werken om zich ook in te zetten rond eenzaamheid. Dat kan bijvoorbeeld speciaal gelden voor ondernemers;
 • de Week biedt een kans om de aanpak van eenzaamheid te verdiepen, doordat partijen meer gaan samenwerken en nadenken over de behoefte en het aanbod;
 • de Week biedt een kans op verduurzaming, doordat het belang van een integrale aanpak zichtbaar wordt als een grote verscheidenheid aan partijen betrokken raakt;
 • de Week biedt goede kansen voor lokale publiciteit en zichtbaarheid, bijvoorbeeld voor de wethouder, een lokale coalitie, de aanpak van eenzaamheid als geheel of losse initiatieven.

De rol van de gemeente bij de Week tegen Eenzaamheid

Het staat elke gemeente geheel vrij om zelf te kiezen welke rol de gemeente bij de Week tegen Eenzaamheid wil vervullen. Denk daarbij aan:

 • initiatief nemen: de gemeente kan het initiatief nemen om partijen samen te brengen en te stimuleren om de Week tegen Eenzaamheid op te pakken;
 • faciliteren: de gemeente kan budget, ruimte, menskracht en andere middelen inzetten om de Week tot een succes te maken. Denk hierbij aan budget voor extra activiteiten, menskracht voor coördinatie of het beschikbaar stellen van ruimten in het gemeentehuis;
 • helpen bij de communicatie: de gemeente heeft vaak eigen communicatiekanalen en krachtige contacten met lokale media. De gemeente kan aanbieden deze in te zetten bij de promotie van de Week;
 • ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten in de Week tegen Eenzaamheid. Hierbij gaat het meestal om randvoorwaardelijke, beleidsmatige activiteiten ten behoeve van het lokale netwerk. Denk hierbij aan start- en slotbijeenkomsten, een lezing, (mini-)symposium, workshop, dialoogtafel of werkconferentie en het aanbieden van trainingen aan bijvoorbeeld vrijwilligers rond herkennen, signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid;
 • inzet van bestuurders: de wethouder en/of de burgemeester kunnen tijdens de Week tegen Eenzaamheid deelnemen aan activiteiten. Dit kan opkomstverhogend werken en een signaal afgeven over het belang dat de gemeente aan dit onderwerp hecht.

In 2021 vroegen we wethouder Carla Dieteren (Nederweert) haar tips voor de Week tegen Eenzaamheid.

Logo Een tegen Eenzaamheid verschijnt in beeld. Beeldtekst: De drie tips van Carla Dieteren. Tip 1: Help inwoners om zélf activiteiten te organiseren. Carla Dieteren: Wat belangrijk is, is dat je niet denkt dat je als professionals de kennis in pacht hebt. Dus het is heel belangrijk om juist initiatieven te laten ontwikkelen door inwoners zelf en hen te helpen om dat initiatief verder te brengen. Beeldtekst: Tip 2. Vermijd de titel eenzaamheid in je activiteiten. Carla Dieteren: Organiseer laagdrempelige activiteiten die niet de titel eenzaamheid hebben. Want juist dan kom je tot gesprekken die je normaal gesproken niet zou hebben en hoor je wat mensen bezighoudt. Bijvoorbeeld tijdens een dag bloemen strijken: daar ga je over heel andere dingen met elkaar in eerste instantie in gesprek, maar dan komt vanzelf ook het gesprek over andere zaken die mensen bezighouden. Beeldtekst: Tip 3. Sluit aan op wat er al bestaat. Carla Dieteren: Sluit aan bij wat er al is en bouw dat uit. In Nederweert hebben we in elke kern een open inloop die wordt bemenst door vrijwilligers, en die ontdekken allerlei nieuwe dingen die ze zouden kunnen doen. Zoals bijvoorbeeld een training voor waardevolle gespreksvoering en dat gebeurt dan ook hier in Eynderhoof. Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bekijk wat jij kan doen op eentegeneenzaamheid.nl

 

 • beeld programma week tegen eenzaamheid vaalsTip: bundel de activiteiten in je gemeente in een Week-programma. Deze kun je bijvoorbeeld inleiden met een voorwoord van de wethouder of een bekende persoon uit je gemeente. De ene gemeente publiceert het programma in lokale media, de andere maakt een krantje dat op openbare locaties te vinden is. Zie bijvoorbeeld deze voorbeelden van afgelopen jaar uit Roermond en Nederweert.
 • Tip: Ook kun je de Week aangrijpen om iedereen te bedanken die zich (extra) heeft ingezet tegen eenzaamheid in je gemeente. Het bedanken is een waarde op zich, én kan bijdragen aan de versterkte en blijvende betrokkenheid van alle partijen.

De werkwijze van de gemeente bij de Week tegen Eenzaamheid

De rol die een gemeente voor ogen heeft bij de Week tegen Eenzaamheid bepaalt de benodigde werkwijze. De werkwijze kan uit de volgende onderdelen bestaan:

 • nemen van initiatief: de gemeente beoordeelt zelf of met (kern)partners of het wenselijk en mogelijk is om mee te doen met de Week tegen Eenzaamheid;
 • bij elkaar brengen van partijen: de gemeente roept de belangrijkste partijen bij elkaar om het initiatief te bespreken;
 • begeleiden van het proces: de gemeente kan het samenwerkingsproces begeleiden om met elkaar tot keuzes, programmering, promotie en uitvoering te komen;
 • voorbereiden en uitvoeren van activiteiten die de gemeente zelf op zich neemt;
 • zorgen voor een evaluatie: door partijen bij elkaar te brengen, te laten debriefen en samen te bespreken wat goed ging, en wat een volgende Week tegen Eenzaamheid anders en beter kan. Uiteraard kan zo’n evaluatie nog diepgaander, door rapportage van bezoekersaantallen, noteren van verhalen, het gericht opvragen van feedback en evaluatiemails en -formulieren.
 • Tip: de aanpak rond de Week kan leiden tot netwerkbijeenkomsten met partners, om het contact te behouden en te blijven inspireren. Plan die tijdig in, bijvoorbeeld in het voorjaar al.

Meestal worden activiteiten die gericht zijn op inwoners georganiseerd door lokale partijen, zoals welzijns- en zorgorganisaties, ouderenbonden, bewonersinitiatieven, gebiedsteams, kunst- en cultuurorganisaties, buurtsportcoaches, ondernemers, geloofsgemeenschappen en het onderwijs.

Voorbeeldactiviteiten en -programma’s

Gebruik ook je fantasie en creativiteit om de activiteiten en programma’s helemaal naar eigen inzicht vorm te geven. Activiteiten rond sport, lifestyle, spel, beweging, yoga, wandelen, koken, eten, kunst en cultuur en nog veel meer… het is allemaal mogelijk. Om je iets meer beeld te geven en te inspireren, staan ook hier een aantal voorbeelden hoe in allerlei gemeenten de Week tegen Eenzaamheid is ingevuld. De links verwijzen naar verschillende programmavoorbeelden uit de afgelopen jaren.

 • Een hele dag event, zoals deze twee op 4 oktober 2023: het Kom erbij Festival in Almere of Ontmoetingsfestival in Haarlem.
 • Eettafel: samen eten verbindt. Daarom kunnen mensen gestimuleerd worden een etentje te organiseren met minimaal één plek vrij voor een iemand die wat gezelschap kan gebruiken. Een tante die niet zo onder de mensen komt, een buurman die sinds kort weduwnaar is, een kennis die op zoek is naar meer sociale contacten, of een onbekende.
 • Eettafel bij een organisatie zoals deze in Utrecht, een samenwerking tussen welzijnsorganisaties, VR stadswandeling Utrecht en de Utrechtse Uitdaging. Een samen eten-programma door de Week heen, zoals in Heiloo. Of zelfs een eettafel voor het hele dorp, zoals – intussen heel wat jaren geleden – deze eettafel in Reuver.
 • Een gebakjesactie waarbij inwoners bij een bakker twee gratis gebakjes konden bestellen om bij een ander op bezoek te gaan. (Meerdere Overijsselse gemeenten)
 • Themabijeenkomst over Zingeving, met informatie over het aanbod rond zingeving, netwerkcoaches en verbinden tussen jong en oud. (Dantumadiel en Noardeast Fryslân)
 • Samen wandelen, samen eten, samen bewegen, samen muziek maken, samen handwerken, samen koffiedrinken, samen spelletjes spelen of hulp bij digitaal vaardig worden. (Gorinchem)
 • Rollatorwandeltocht, zoals in Rotterdam in 2023.
 • Aandacht voor een speciale groep, zoals in Maassluis in 2022 voor vluchtelingen uit Syrië en Oekraïne met speciale eetactiviteiten.
 • Startconferentie om een lokale coalitie te beginnen of een netwerkbijeenkomst om bestaande samenwerking te verdiepen en verbreden. (Mooi voorbeeld uit Eindhoven in 2018 en in 2022 ‘Symposium Pact tegen Eenzaamheid in Eemsdelta, waar verschillende organisaties ervoor tekenen hun krachten te bundelen.)
 • Workshop Eenzaamheid herkennen en bespreekbaar maken (De Ronde Venen)
 • Actie in publieke ruimte om aandacht te vragen voor eenzaamheid. (Tilburg met de ‘Stel je voor-actie’ op het NS-station)
 • Een inloop-seniorensoos in het dorpscentrum met als thema Beestenboel. (Oegstgeest)
 • Aandacht voor regelingen voor minima, om toch mee te kunnen doen aan activiteiten in de gemeente. (Katwijk, zie pagina 12)
 • Kunst op straat om aandacht te vragen voor eenzaamheid. (Leeuwarden)

Leuke voorbeelden! In deze video zie je 3 activiteiten uit de Week tegen Eenzaamheid 2022, onder meer specifiek voor jongeren. 

*Muziek* Logo Een tegen Eenzaamheid verschijnt in beeld. Beeldtekst: Verhalen van de Week tegen Eenzaamheid 2022. Bert van Leeuwen – Coalitie tegen Eenzaamheid en presentator: Naast mijn werk als presentator, ben ik ook aanjager in de Coalitie tegen Eenzaamheid. In die rol reis ik het land door om te kijken wat er zoal gedaan wordt tegen eenzaamheid. Wel prachtige initiatieven voor oud en jong. Zo ben ik nu in Nijverdal voor de ‘Social Friday’, een initiatief van de stichting Join Us. Deelnemer Join Us 1: Voordat ik bij Join Us kwam, zat ik eigenlijk de hele dag op m’n kamer op de computer. De enige vrienden die ik had, die waren online en dat waren dan mensen, vaak in Amerika of Engeland of zo. En door middel van Join Us heb ik ook vrienden kunnen maken hier uit de buurt. Zelf heb ik een beetje moeite met vrienden maken in een normale setting en dan is juist de plek waar heel veel mensen bij elkaar komen een ideale plek om nieuwe vrienden te maken. Bert van Leeuwen: Leer je ook een beetje meer sociale contacten te onderhouden hier? Deelnemer Join Us 2: Daar zijn we mee bezig. Bert van Leeuwen: Hoe doe jij dat? Deelnemer Join Us 2: Ik ben op een nieuwe school begonnen, dus daar kende ik niemand. Daar heb ik wel geleerd: gewoon erbij gaan zitten en nu praat ik al met ze mee. Dat is wel fijn, dat soort dingen leer je dan ook wel. Bert van Leeuwen: Dat zijn dingen die je hier opsteekt? Deelnemer Join Us 2: Ja. Bert van Leeuwen: Dus het is meer dan alleen een beetje gezelligheid? Deelnemer Join Us 2: Ja. Bert van Leeuwen: Waarom had jij het nodig, zo’n activiteit als dit? Deelnemer Join Us 3: Eerst was ik gewoon heel eenzaam. Ik focuste me alleen op school, op mijn stage, om dat allemaal goed voor elkaar te maken. Ik miste het oprechte contact met de jongere generatie. Bert van Leeuwen: Jouw generatie. Deelnemer Join Us 3: Ja. Bert van Leeuwen: Wat zou jij tegen jongeren willen zeggen die misschien twijfelen of ze naar zoiets toe zouden gaan? Deelnemer Join Us 3: Ik zeg dat ze het gewoon moeten doen en dat ze gewoon niet bang moeten zijn. Want dat is ook ook de achterliggende gedachte: dat ze bang zijn dat ze worden beoordeeld. Hier wordt niemand beoordeeld op wat voor gebied dan ook. *Nieuwe muziek* Bert van Leeuwen: Hier in Amsterdam ga ik langs bij Khalid. Khalid heeft een training gevolgd bij Gouden Mannen, een stichting die mannen met een migratieachtergrond helpt om weer een plekje in de maatschappij te vinden. Hoe? Door soms gewoon iets nieuws te proberen. Khalid, jij werkt als stadsreporter. Khalid – Deelnemer Gouden Mannen: Ja. Bert van Leeuwen: Dat is echt helemaal iets nieuws, hè? Khalid: Ja, het is eigenlijk van mij en het is eigenlijk een kans om ‘easy’ meer te leren. En ik krijg ervaring erdoor. Bert van Leeuwen: Dit is een project van Gouden Mannen. Ja. Wat is nu Gouden Mannen, en hoe ben je hier terecht gekomen? Khalid: Gouden Mannen is een organisatie die zorgt voor 50+’ers, mensen met een probleem. Bijvoorbeeld met pensioen, ben je alleen thuis, wil je in contact komen met mensen? En dan kom je bij de Gouden Mannen één keer per week, maar daardoor heb ik wel meer tijd om met andere mensen over allerlei problemen te praten. Ik krijg ook een cursus over sociale vaardigheden. Twee jaar geleden was ik iemand anders, maar nu vind mezelf een beetje, ja, ik ging een beetje bloeien. Bert van Leeuwen: Hoe komt dat? Khalid: Eigenlijk het contact dat ik heb met andere mensen en ook de zorg van die begeleiders. Bert van Leeuwen: Geef nu eens aan, hoe heeft dit jou geholpen? Khalid: Door mezelf te leren kennen als mens eigenlijk. Je mag wel zwak zijn, je mag wel beschadigd zijn. En ik ging ook beter naar mezelf kijken en ik zei tegen mezelf: Zo ben ik, ik zet dat in, en door dat krijg je gewoon de kracht om verder te gaan eigenlijk. Bert van Leeuwen: En het reporter zijn, je doet het nog maar net, lijkt het je wat? Khalid: Ja, zeker, zeker. Ik vind het wel een leuk vak, dus we gaan concurreren. Bert van Leeuwen: Een ander prachtig initiatief vindt plaats in de Albert Heijn. De supermarkt heeft in deze Week tegen Eenzaamheid de handen ineengeslagen met Resto VanHarte, een restaurant waar ontmoeten centraal staat. In een aantal Albert Heijns zijn deze week mini Resto’s om mensen uit te nodigen om een keer naar een Resto VanHarte in de buurt te komen. Het ziet er heel kleurig uit hier. Medewerker Resto VanHarte: Ziet er gezellig uit, hè? Bert van Leeuwen: Wat doe je nu precies? Medewerker Resto VanHarte: Wij zijn eigenlijk op het moment te gast bij Albert Heijn, waarin wij mensen hier uitnodigen voor een kopje koffie, thee, een praatje, een koekje, en vertellen wat wij bij Resto VanHarte doen. En om te kijken of mensen het leuk vinden om een keer bij ons te komen eten. Bert van Leeuwen: Wat heb je mensen dan vooral te bieden? Medewerker Resto VanHarte: Een gezellige avond, een goede maaltijd en we proberen altijd een gezellige restaurant-setting te creëren waarin je dus eigenlijk een restaurantavond ervaart maar dan voor een zacht prijsje, dus heel toegankelijk voor iedereen. Wat vindt u hier nou? Bezoeker Resto VanHarte 1: Een bepaalde samenhorigheid van mensen die dit allemaal op zoek zijn naar een praatje, om een ditje en een datje. Bezoeker Resto VanHarte 2: Ja, toch een soort familie? Bert van Leeuwen: Is dat het? Bezoeker Resto VanHarte 2: Ja. Bert van Leeuwen: Voelt het zo? Bezoeker Resto VanHarte 2: Ja. Bert van Leeuwen: En het leuke is: jullie laten zien dat het voor alle leeftijden is. Bezoeker Resto VanHarte 2: Zeker, iedereen is welkom hier. Bezoeker Resto VanHarte 3: Het is betaalbaar, het is gezellig, het is een prachtig mooie locatie, je maakt snel contact met de mensen die je nog niet kent. Wij kennen elkaar natuurlijk allemaal wel… Bert van Leeuwen: En hoe belangrijk is dat voor u om hier de contacten te hebben? Bezoeker Resto VanHarte 3: Dat is heel belangrijk, want als ik hier niet zou zitten, zou ik echt verdomd eenzaam zijn thuis. Bert van Leeuwen: Ja, maar dat is veel waard? Bezoeker Resto VanHarte 3: Ja, absoluut. Bert van Leeuwen: En dan ook nog lekker betaalbaar eten, heerlijk. Geniet ervan. Bezoeker Resto VanHarte 3: Dank je wel, schat. Bert van Leeuwen: Dit waren maar een paar van de vele activiteiten die in het hele land georganiseerd worden. En wat blijft het toch mooi om te zien hoeveel mensen zich hiervoor met hart en ziel inzetten. Ik ben dan misschien wel aanjager in de Coalitie tegen Eenzaamheid, maar in feite zijn jullie als medewerkers, als initiatiefnemers van al die prachtige projecten, dat allemaal. Heel veel dank voor je medewerking aan deze Week tegen Eenzaamheid en tot volgend jaar. *Muziek speelt en eindigt* Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verschijnt in beeld. Beeldtekst: Vrijwilligers, deelnemers, initiatiefnemers en medewerkers bedankt. Bekijk wat jij kan doen op www.eentegeneenzaamheid.nl.

Landelijke opening Week tegen Eenzaamheid

De Week tegen Eenzaamheid trappen we landelijk af met een netwerkconferentie, op woensdagmiddag 25 september. Je bent van harte welkom deel te nemen! Mogelijk is het event ook interessant voor professionals en vrijwilligers in je gemeente. Er is een stevig inhoudelijk programma. In de communicatietoolkit komt een flyer beschikbaar om hen te informeren over de conferentie. Ga naar de uitnodiging

Hulpmiddelen voor gemeenten

De Week tegen Eenzaamheid vindt vooral lokaal plaats, overal in Nederland. Het landelijke Actieprogramma stelt daarvoor verschillende hulpmiddelen beschikbaar. Een gemeente kan hier naar eigen inzicht gebruik van maken en in veel gevallen aanpassen aan de lokale situatie. Een deel is ook prima te gebruiken naast een eventueel eigen huisstijl voor de lokale aanpak. Het gaat om de volgende middelen:

 • algemene informatiepagina over de Week tegen Eenzaamheid: op deze pagina staat algemene informatie over de Week tegen Eenzaamheid. Je kunt deze pagina gebruiken om partners te informeren en enthousiasmeren om aan de Week tegen Eenzaamheid mee te doen;
 • een communicatietoolkit met daarin:
  • een format-persbericht voor activiteiten;
  • social posts;
  • aankondigingsposters;
  • een digitaal logo-pakket;
  • en meer.
 • een campagnetoolkit Eén tegen eenzaamheid met tv-spots.
 • een materialenpakket met aankledingsmiddelen. Dit Kom erbij-pakket kun je kosteloos bestellen en bevat materialen als:
  • posters;
  • vloerstickers;
  • placemats;
  • gespreksstarters;
  • ansichtkaarten ‘ik nodig je uit’.

Dit pakket is voor 2024 naar verwachting in mei bestelbaar.

 • daarnaast zijn er digitaal informatiemiddelen beschikbaar:
 • landelijk gegenereerde media-aandacht voor het thema eenzaamheid. Deze media-aandacht zorgt voor een verhoogde attentiewaarde voor jouw lokaal georganiseerde Week tegen Eenzaamheid en activiteiten. Je kunt als het ware gratis ‘meeliften’.

Aanbod

Verschillende deelnemers aan de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid hebben activiteiten die interessant kunnen zijn om te programmeren in de Week tegen Eenzaamheid. Of zij hebben een speciale actie of activiteit, zoals ‘Social Friday’ voor jongeren door Join Us. Deze mogelijkheden brengen we in de aanloop naar de Week tegen Eenzaamheid onder de aandacht in onze nieuwsbrief en deze website.

Tot slot

We hopen dat je met de informatie op deze pagina geïnspireerd raakt en geholpen bent om over een eigen, lokale Week tegen Eenzaamheid na te denken en deze te organiseren. En ja: zo’n Week komt niet ‘zomaar’ tot stand, en vraagt de nodige inzet van veel mensen en organisaties. Door gericht keuzes te maken en waar mogelijk zaken als coördinatie en communicatie uit te besteden, kun je de gemeentelijke inzet beperken. Tegelijkertijd blijkt het organiseren van een Week tegen Eenzaamheid zonder meer een dankbare en belonende activiteit. Heb je meer informatie nodig? Neem gerust met ons contact op via weektegeneenzaamheid@minvws.nl.

Veel succes!

Met veel dank aan de gemeentelijke meelezers voor hun waardevolle feedback!

 

Filmpje! Videoboodschappen uit de Week tegen Eenzaamheid 2023

Hallo, ik ben Jannie.

Hi.

Hoi, ik ben Eva.
-En ik ben Mare.

We gaan het hebben over eenzaamheid.

Ik heb zelf ook weleens het gevoel
van eenzaamheid gehad en nog steeds wel.

Ook als jonge moeder, met alle struggles.

Tegen eenzaamheid zoek ik vaak contact op
met oude klasgenoten.

Ik app iemand om te vragen
hoe het met ze gaat…

of ik bel m’n oma
om te vragen hoe het met haar gaat.

Je kunt in wezen maar één ding doen…

en dat is beginnen te praten
met mensen die je niet kent.

Mijn man is pasgeleden overleden
en dan ga ik of naar de bieb…

ik ga wandelen, ga in de tuin werken.

Wij doen kaartjes, berichtjes sturen
naar onze vrienden, families…

als we elkaar niet spreken.

Eenzaamheid is een rotgevoel.
Als zoveel mensen dit herkennen…

waarom vinden we het dan
zo moeilijk om erover te praten?

Ik vind eenzaamheid
een heel belangrijk thema…

want ik zie ook in mijn omgeving,
er zijn meer mensen eenzaam dan je denkt.

Op donderdagochtend zitten wij dus
hier in de bibliotheek…

en dan gaan we dus haken en breien.

Soms heel lastig om met vrienden te praten
over eenzaamheid en over je gevoelens.

Ja, ik kan heel goed begrijpen
hoe het voelt om eenzaam te zijn.

Eenzaamheid betekent voor ons dat je niet
iemand hebt om je hart bij te luchten.

Wat ik tegen eenzaamheid doe,
is dat ik…

sinds een klein half jaar eigenlijk een
ouder iemand die bij mij in de wijk woont…

wekelijks bezoek.
Eigenlijk voor de gezelligheid.

Op de markt in Zaltbommel hebben we
elke dinsdagmorgen een koffieclubje.

Wij zorgen ervoor dat nieuwkomers
in Nederland die zich eenzaam voelen…

omdat ze de taal niet spreken, dat
die in contact komen met een vrijwilliger.

We doen ons stinkende best
om de inwoners elkaar te laten ontmoeten.

De ander benaderen, wat opsturen,
vragen of ze af willen spreken.

Onze missie is dat niemand er alleen voor
hoeft te staan en iedereen ertoe doet.

Alsjeblieft, let op je buren.

Let op de mensen om je heen
zodat ze niet eenzaam zijn.

Een beetje op elkaar letten.

Doe je ook mee?

Zorg dragen voor elkaar,
dat is het belangrijkste.